92 Posts

sheida.hasanpour عصر آدینه بیست و سوم بهمن ماه
حسین تمجید
"یاد بعضی نفرات"
گالری هما
هر وقت بخواهید کسی را به خاطر بیاورید احتمالن نه صورت او که خاطره ی او را در ذهن مجسم می کنید.نقاشی از پرتره ها چند سالی دلمشغولی من بوده است اما از یک جایی به بعد تمرکز بر وجه شکلی صورت ها و مخصوصا نسبت واقعگرایانه شان با عکس و ثانوی قلمداد شدن قصد و نیت من از آنها آزارم می داد ؛ در نتیجه دو سال گذشته را به انحا مختلف به آزمودن وجوهی از پرتره سازی گذرانده ام ، مجموعه ی حاضر را نیز نوعی از پرتره سازی اما این بار با رمزگان خودم قلمداد می کنم . این بار برای نشان دادن علاقه ام به آن پرتره ها از تداعی معانی استفاده کرده ام، هر کدام از این بسته بندی ها نوعی تجلیل مناسکی از آدمی هایی ست که نیستند - یا نمی توانم یا نمی شود به راحتی درباره ی نبودنشان- حرف زد . همین وضعیت فقدان باعث می شود که بعضی از این بسته های خاطره یادآور سنگ های قبری باشند که با گل ها آراسته می شوند ، در این خصوص هم از ابتدا قصه مشخصی نداشته ام ولی من یاد هیچ کس را با دریغ گرامی نمی دارم، مردگان تجسم زنده ی زندگان هستند و این تمام دلگرمی ما از دلتنگی ست ؛ بیش از این توضیح درباره ی نقاشی هایم برایم مقدور نیست فقط می دانم این پرتره ها در ادامه ی همان مسیر چند سال قبل هستند.

حسین تمجید
#hosseintamjid #kartmellicollection #painting #artwork #homaartgallery #hyperreal #modernart #iranian #dubaiart #collecteurs #collection #fashion #artistic #persianculture #popart #portrait #karaj #mehrshahr #iranianartnow #iranmodern#popartist #arttoday #atelier #galleryinfo #tehranart #tehrangram #pvcart #oilocanvas #arthistory #portraitpainting #
3mon

» LOG IN to write comment.

edjfieldarts Detailed pics of "polilla diosa". U p in etsy shop soon. Notice she glows under black light. She comes alive. Get yourself some custom transforming jewelry. Inquire about custom orders.

#polilladiosa #mothgoddess #transformingjewelry #moth #transformer #polilla #diosa #goddess #bugart #bugs #insects #customjewelry #stagewear #plasticjewelry #necklace #bugnecklace #deity #roborganic #repurposed #pvcart #sculpture #menswear #unisex #goth #steampunknecklace #steampunk #nature #costume #costume #pagan #paganic
5mon

» LOG IN to write comment.

5mon amadeojoe
Normal Joe Sowers

» LOG IN to write comment.