371,283 Posts

» LOG IN to write comment.

Normal Medina
Normal Moosa Assal
medinastudenten Orsak 2. Påskyndnade, något jag tror många varit med om. Det nämns i en hadith: ”Ni kan få svar så länge ni inte hastar och säger: "Jag åkallade men jag fick inget svar.'” [al-Bukhârî 6340 och Muslim 2735]
Och Profeten (sallâ Allähu 'alayhi wa sallam) sa (i betydelse): ”Någons åkallan besvaras så länge den inte inrymmer synd, brytande av släktband eller påskyndande.” Det frågades: ”Allâhs sändebud! Vad betyder påskyndande?” Han sade: ”När denne säger: "Jag åkallade och jag åkallade men jag fick inget svar", så denne förlorar hoppet och upphör med åkallan.” [Muslim]
#duaa#Medina#Medinastudenten#Tensta#Islam#åkallan#förorten#MoosaAssal#orten#Muslim#poet#Rinkeby#Sunnah#Gud#Tro#religion
7min

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

khalilzog Beautiful day in Marrakech
#marocco#maroc#marrakech#medina#hotels
26min

» LOG IN to write comment.

29min maretinita
Lark

» LOG IN to write comment.