1,049,250 Posts

1min l.kosi
Inkwell

» ログイン to write comment.

ir_lgbt دنیای نامرئی من ---------------- من در سرزمینی زندگی می کنم که در آن دیده نمی شوم
من در شهری راه می روم که کسی مرا نمی بیند
کسی صدایم را نمی شنود
و کسی مرا دوست ندارد
من جن یا پری نیستم اشتباه نکن
روح هم نیستم
من درست مثل خود آدمها هستم
مثل آنها حرف می زنم، راه می روم، غذا می خورم و زندگی می کنم
از نطفه ی آنها زاده می شوم، در کنار و دوش به دوش آنها زندگی میکنم
ولی دیده نمی شوم
آدمهای سرزمین من هرگز مرا ندیده اند
ولی داستانهای زیادی از پدر یا پدر بزرگ یا همسایه ی بغلی درباره ی من شنیده اند
که آن را پهلو به پهلو برای هم گفته اند
آدمهای سرزمین من، مرا به اسمهای توهین آمیززیادی نامیده اند
از من ترسیده اند، به من خندیده اند، از من فرار کرده اند، دشنامم داده اند
حتی گاهی مرا گرفته اند و در بند کرده اند و کشته اند
در ممالک دیگری از دنیا من مرئی هستم
آدمهای آن ممالک مرا دیده اند
وگاهی آدمهایی از سرزمین من که به آن ممالک سفر کرده اند هنگامی که باز گشته اند
برای دیگران چنین وچنان بودن من را تعریف کرد ه اند و
همگان از شنیدن آن انگشت حیرت به انگشت گرفته اند
من در شهری زندگی می کنم که در آن دیده نمی شوم
آن آدمهایی که تصادفا من را دیده یا شناخته اند
خود را به ندیدن زده اند و راهشان را کج کرده اند و رفته اند
انگار که هیچ چیز ندیده اند
آدمها می گویند که من باعث خجالت هستم
و اگر یکی از آدمها بفهمد که من در خانه اش زندگی می کنم
از من می خواهد که مخفی بمانم تا مبادا آبرویش را بر باد دهم
من سالیان سال در این سرزمین نامرئی زندگی کرده ام
هر چه فریاد زده ام کسی مرا ندیده است
در گوشه ای چمبره زده ام و نالیده ام
من یاد گرفته ام که دیده شوم و دیده نشوم
به دنیای نامرئی من قدم بگذار
دستت را به من بده تا گوشه های این دنیا را نشانت بدهم
راهمان از یک سوی رنگین کمانی آغاز می شود و در سوی دیگر آن پایان می یاید
رنگین کمانی که بالای باران اشکهایم شکل گرفته است
اگر نمی خواهی به دنیای من قدم بگذاری
بگذار من وارد دنیای تو شوم
بگذار دیده شوم
و مثل همه ی آدمهای دیگر
زندگی کنم
از تو نمی خواهم که مرا دوست داشته باشی
فقط بگذار دیده شوم
نويسنده: سينا
. .

#ir_lgbt #lesbiancouple #kissing #loveislove #kiss #me #you #love #les #lesbian #lesbians #lgbt #girls #kissinggirl #iran #girliran #kissing #ايران #ايراني#من #تو #ما #قلب #منوتو #عشق #محبت #باتو #بانو #محبت #دخترانه #دختر #gay
1min

» ログイン to write comment.

Normal Julia Schröder
Normal j e s s i c a♡
jesss_wasalaski The last 3 years summed up 🏻 happy 3 year anniversary to my sexy husband. I love you more & more everyday. Heres to many more #anniversary #strong #love #husband #wife #beautiful #kisses #kissing #kiss #family #mayisourmonth 4min

» ログイン to write comment.

__ellaweed__ "Pour tout ce que tu peux être : merci de me transmettre ton amitié et de m'offrir ta présence.
Rire avec le bonheur que j'ai rêvé, c'est toujours possible, car j'ai la chance inestimable de te connaitre." Je t'aime !
#dreams #doudou #frenchgirl #best #friend #love #lovely #dreamer #instamoment #instadreams #instalove #feeling #LFL #MyWorld #myheart #kissing #again #friendly
5min

» ログイン to write comment.

21min outkastoz
Lark Ozzy
outkastoz Reasons why kissing is great for your health

There's more to kissing that meets the eye! Not that you really need an excuse to make kissing a priority. Pucker up

1. Spurs arousal and enhances sex
Frequent sex can enhance everything from heart health to your self-esteem, and there's no better primer for sex than kissing! As Carol Queen, the staff sexologist at Good Vibrations, points out, "Kissing is a powerful type of foreplay... it helps increase the chances that both partners will have a good and pleasurable erotic experience." 3. Fights illness
It may sound counterintuitive, but swapping spit is a great way to fend off viruses — especially if all that kissing leads to sex. Research from the journal Medical Hypotheses indicates that women build up immunity against the cytomegalovirus by kissing infected partners. Another study performed at Wilkes University found that study participants who had sex once or twice a week had higher levels of the infection-fighting antibody immunoglobulin A. So if you want to make it through cold season unscathed, it's time to pucker up!

4. Saves face
Kissing doesn't just burn calories — it's a workout for your face. If you fear your jowls are starting to sag, try tightening things up with some regular, vigorous kissing. It's the perfect non-surgical prescription to enhance your youthful appearance: safe, free and fun!

5. Turns up the fun
Speaking of fun, kissing is a blast! According to Gina Cloud, women's health advocate and creator of GinaCology, "There are more than 30 kinds of kisses in the Kama Sutra. Kissing is such an important way of expressing ourselves, and the many different ways we can do it bring it into the realm of creative. With so many ways to kiss and express ourselves through it, fun becomes part of the experience, and fun is a great tool for happiness!" 6. Decreases pain
During a heated, heart-racing kind of kiss, your body releases adrenaline, which can actually reduce feelings of pain. Pair that with the similarly pain-reducing endorphins that are released during physical intimacy, and locking lips gives you a double whammy for fighting that nagging headache

#OutKastOz #Kissing #LifeStyle
21min

» ログイン to write comment.

» ログイン to write comment.

sextual.posts So my teacher knows about my page whoops •


Tag people that would like my page

• [#tumblr] • [#grunge] • [#softgrunge] • [#ddlg] • [#princess] • [#babygirl] • [#badgirl] • [#dom] • [#text] • [#love] • [#sub] • [#sexualrp] • [#submissiverp] • [#emo] • [#f4f] • [#scene] • [#kissing] • [#lipbiting] • [#beautiful] • [#lipbite] • [#twerk] • [#hornyrp] • [#quotes] • [#quote] • [#daddydom] • [#naughtyrp] • [#daddy] • [#kinkyrp] • [#punish] • [#sexrp]
34min

» ログイン to write comment.

Normal Live ClareLesley
liveclarelesley These lips are getting personal! This week at liveclarelesleyblog.com LL gets personal about #kissing #datingadvice #kiss #advice 36min

» ログイン to write comment.