16,053 Posts

3h jrk_42
Ludwig CTNMARY

» LOG IN to write comment.

seachell14 a un Dios vivo le creo y sé que mi Bendición en camino viene.
#kingOfking
6h

» LOG IN to write comment.

Normal เบลล่า สวนสุนันทา รักในหลวง
bella_the_opera_house_bangkok "คุณธรรมข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือ การให้ การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใด แก่ผู้ใด โดยสถานใดก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคล และให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม"
พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 31 ธ.ค.2545)
14h

» LOG IN to write comment.

phimpatt ทรงพระเจริญ
ธรรมะสวัสดี #kingbhumibol #kingofking #kingofthailand
#kingofsiam #longlivetheking
#๙ #๙๙๙๙๙๙๙๙๙

#Repost @lovekingbhumibol
・・・
วันมาฆบูชา ปีนี้ตรงกับวันพุธ ที่ 4 มีนาคม พุทธศักราช 2558 วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพราะมีเหตุการณ์พิเศษที่มาบรรจบกัน 4 ประการ หรือที่เรารู้จักกันดีว่า "จาตุรงคสันนิบาต" เหตุที่พุทธศาสนิกชนถือว่า "วันมาฆบูชา" เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพราะมีเหตุการณ์พิเศษที่มาบรรจบกัน 4 ประการ หรือที่เรารู้จักกันดีว่า "จาตุรงคสันนิบาต" อันเป็นประดุจการปฐมนิเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการนั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์ที่โลกต้องจารึก เพราะเป็นการประชุมของผู้บริสุทธิ์ล้วนๆ และเป็นครั้งแรกที่มีการประขุมเพื่อรับฟังทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เหตุอัศจรรย์ในวันมาฆบูชา 4 ประการ
1. เป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ (วันเพ็ญเดือน 3 )
2. พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมโดยมิได้นัดหมาย
3.ภิกษุเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6 ทั้งหมด ไม่มีภิกษุผู้เป็นปุถุชนหรือพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามีแม้สักรูปเดียวมาประชุมในครั้งนี้
4.พระภิกษุทั้งหมดเป็นผู้ที่ได้รับการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา ซึ่งพระบรมศาสดาทรงประทานการบวชให้
1d

» LOG IN to write comment.

2d 7ajiii
Normal ARAM 7AJI OSMAN
7ajiii Let's Be A Gold #7AJI #KingOfKing ..........! 2d

» LOG IN to write comment.

Hudson Leonardo Strong Perissinotto
leostrong Seja inteiro e nao pela metade... Se acostume com a Felicidade ... Celebrar #Strong #Tbt #Tendencia #Happy #Life #Word #KingOfKing #God 2d

» LOG IN to write comment.

ladymuir_ The battle was never yours in the first place! It's the Lords! #Spiritual #JESUS #God #Lord #Savior #KingofKing #Soldiers 2d

» LOG IN to write comment.

cloudchava Siempre estas Conmigo nunca Me dejas Tueres el Unico Padre celestial al cual tengo que Adorar y Amar Gracias God is Good, All the Time and All the Time God is Good #God #GodsNotDead #NewsBoys #Instasize #ContentoAndo #kingofking 3d

» LOG IN to write comment.