8,322 Posts

Normal เบลล่า ชูจิตต์ รักในหลวง
bella_chujit "ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใด โดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆ ฝ่ายทุกๆคน ที่จะต้องร่วมมือกระทำ พร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน"
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... (ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก 8 มิ.ย.2514)
1w

» LOG IN to write comment.

woodykumut มหาราชา : King Bhumibol : วาดบน Galaxy Note Edge

#king #kingbhumibol #kingbhumiboladulyadej #art #painting #sketch #sketchbook #galaxynoteedge #samsungnoteedge
1w

» LOG IN to write comment.

 •   dhinag Finally an asian royal.. 1w
 •   royals_of_the_world_2016 @dhinag i read ur message, u'r totally right but the thing is i don't know much about Asian Royals specifically the Malay family so i'm scared of posting something i know basically nothing about and be embarrased. Though i was reading, learning and downloading pictures of the malaysian royals these couple of days. I shall start posting them soon. Regards 1w
 •   dhinag Orite.. :) just curious only.. tq for the feed back. 1w
 •   pornwadeeying Our great King our belove King 🏻🏻🏻 4d

» LOG IN to write comment.

we_love_king_bhumibol #พระราชดำรัส
ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรม และพึงประสงค์นั้น

คือความเพียรที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไป

และระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่ อย่างหนึ่ง

กับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีงาม

ให้บังเกิดขึ้นและระวังรักษามิให้เสื่อมสิ้นไป อย่างหนึ่ง

ความเพียรทั้งสองประการนี้ เป็นอุปการะอย่างสำคัญ ต่อการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน

ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกล่าว

ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อม

ทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม

พระราชดำรัสพระราชทานในพิธีกาญจนาภิเษก

ทรงครองราชย์ ครบ 50 ปี พ.ศ.2539

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
#welovekingbhumibol
#kingbhumibol
#followthefather
#ในหลวง
#พระโพธิสัตว์เดินดิน
#เทวดาที่มีลมหายใจ
#ทรงพระเจริญ
1w
 •   nai_maan9 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 1w
 •   amapartment ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานคะ 1w
 •   watcharin.k13 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 1w
 •   aikoorange ทรงพระเจริญ 1w
 •   foy.nai ทรงพระเจริญ 1w
 •   apinantasuwan ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน... 1w
 •   welove_bajrakitiyabha ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 1w
 •   wit.ank ทรงพระเจริญ 1w

» LOG IN to write comment.

Normal เบลล่า ชูจิตต์ รักในหลวง
bella_chujit "...แผ่นดินนี้ จะอยู่ยั่งยืนคู่แผ่นฟ้า ด้วยคู่บุญญา คู่บารมี แดนแห่งนี้ยังมีอรุณ เรายังมีหวัง บัลลังก์จะยั่งยืนนาน..." 2w

» LOG IN to write comment.

we_love_king_bhumibol #พระราชดำรัส
ประการแรก คือ ความซื่อสัตย์

ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจฝึกใจตนเอง

ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้น

ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม

ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต

ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต

และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงาม

จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น

และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป

พระบรมราโชวาท ในพิธีบรวงสรวง

สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า 5 เมษายน 2535

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
#welovekingbhumibol
#kingbhumibol
#followthefather
#ในหลวง
#พระเทพ
#ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์
#พระโพธิสัตว์เดินดิน
#เทวดาที่มีลมหายใจ
#ทรงพระเจริญ (ขอขอบคุณ ภาพจาก : www.thatphanom.com)
2w
 •   apinantasuwan ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน... 2w
 •   watcharin.k13 ขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 2w
 •   1908nart ทรงพระเจริญ​ยิ่งยืนนาน​ 2w
 •   jongkonnisinratchathananon ทรงพระเจริญ​ 2w
 •   thairoyalfamilynews ทรงพระเจริญ 2w
 •   nok_kunnika ขออนุภาพพระสยามเทวาธิราช
  อวยอำนาจบารมีที่ศักดิ์สิทธิ์
  ประทานพรบวรผลดลนิมิต
  จงสัมฤทธิ์ให้พระองค์ ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 1w
 •   leepunpun ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 1w
 •   aikoorange ทรงพระเจริญ 1w

» LOG IN to write comment.

Normal Khomson Tunsakul (Bier)
Normal Khomson Tunsakul (Bier)
Normal Khomson Tunsakul (Bier)
Normal Khomson Tunsakul (Bier)
Normal Khomson Tunsakul (Bier)

» LOG IN to write comment.

 •   kobsmt ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 2w
 •   naaysiththisakdirungeruueng ทรงพระเจริญ 2w
 •   withawanwet ทรงพระเจริญ 2w
 •   kajiew ทรงพระเจริญ 2w
 •   karat_ann ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ภาพนี้คือที่น้ำตกพรหมโลก นครศรีธรรมราช ค่ะ 2w
 •   we_love_king_bhumibol ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ@karat_ann 2w
 •   apinantasuwan ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน... 1w
 •   mathukore_ny ทรงพระเจริญยั้งยืนนาน 1w

» LOG IN to write comment.

we_love_king_bhumibol #พระราชดำรัส
ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้ ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อน ต้นเรื่องนั้นคือ เหตุ สิ่งที่ได้รับคือ ผล

และผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี้ จะเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างอื่นต่อไปอีก

คือ ทำให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ทำงานที่ต้องการได้

แล้วการทำงานของท่าน ก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลอื่นๆ

ต่อเนื่องกันไปอีก ไม่หยุดยั้ง

ดังนั้นที่พูดกันว่า ให้พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้น

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ

ให้พิจารณาการกระทำหรือกรรมของตนให้ดีนั่นเอง

คนเราโดยมากมักนึกว่า

อนาคตจะเป็นอย่างไรเราทราบไม่ได้

แต่ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกัน

เพราะอนาคต ก็คือ ผลของการกระทำในปัจจุบัน

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 กรกฎาคม 2519

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
#welovekingbhumibol
#kingbhumibol
#followthefather
#ในหลวง
#พระโพธิสัตว์เดินดิน
#เทวดาที่มีลมหายใจ
#ทรงพระเจริญ
2w
 •   poulom1969 ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 2w
 •   nok_kunnika ขออนุภาพพระสยามเทวาธิราช
  อวยอำนาจบารมีที่ศักดิ์สิทธิ์
  ประทานพรบวรผลดลนิมิต
  จงสัมฤทธิ์ให้พระองค์ ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 2w
 •   hlinly ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 2w
 •   p_pui_hunter_marketing ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพค่ะ 2w
 •   srbrhos ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 2w
 •   mathukore_ny ทรงพระเจริญยั้งยืนนาน 1w
 •   chutanan_smart ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 1w
 •   anglenakinthailand ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 1w

» LOG IN to write comment.