14,431 Posts

13h amystudio
Normal Siriyupa D.
amystudio "ใครทำร้ายลุงที่รักของเค้า.." KDW's new single "He_Starlight" ฟังได้เร็วๆนี้ #งานติ่งเกาหลีต้องมา #kimdongwan #newsingle #shinhwa #김동완 13h

» LOG IN to write comment.

yujin_fortuna shit......... 김동완연말콘........
플로어에도 좌석깔아주는거아니냐고.....
이층으로 기어올라가야겠다.......
나이먹어서 서서는 못봐.. 절대못봐.....
#김동완 #신화 #연말콘 #플로어석 #KimDongWan #floor #SHINHWA
2d
  •   hyunjunglee89 저 검색하다가 우연히 글 보게 되었는데요. 연말콘 전석 좌석으로 알고있는데.. 아닌가요?? 22h
  •   yujin_fortuna @hyunjunglee89 저도 그런줄알고 플로어 했긴한데... 걱정되서요..ㅠㅠ 무대도 돌출없는것보면 좌석인것같긴한데..ㅠㅠ 22h
  •   hyunjunglee89 공연 상세정보에 보시면 전석 지정 좌석제라고 설명되어있으니 좌석으로 생각하셔도 될 것 같아요~ 제 주변 지인들도 floor석 모두 좌석으로 알고있어요^^ 22h
  •   yujin_fortuna @hyunjunglee89 그럼 다행인것같아요!!! 이젠 더이상 스탠딩은.. 무리라서..ㅋㅋㅋㅋㅋ 21h
  •   hyunjunglee89 저도 스탠딩은 힘든걸루...^^ 연말에 공연 재미나게 보세요~~^^ 21h
  •   yujin_fortuna @hyunjunglee89 님도 연말콘 재미있게 보세요~^^ 21h

» LOG IN to write comment.

minwoo287 Good morning with nerdy wannie ^^ D-3 to He_Starlight release *_*
#shinhwa #shinhwachangjo #shinhwacompany #kimdongwan #dongwan
2d

» LOG IN to write comment.