594,434 Posts

maymay6199 .
.
เริ่มต้น . . วันดีๆ

ด้วยการปล่อยสิ่งแย่ๆ ให้ผ่านไป

เรื่องของ "เมื่อวาน" มันผ่านไปแล้ว

ทันที่ที่ . . เริ่ม . . วันใหม่ "โอกาส" และ "สิ่งใหม่ๆ"

จะรอ . . ให้เราก้าวไปค้นหาเสมอ

cr : FB/Quamruq.com .
.
.
9h

» LOG IN to write comment.