52,039 Posts

pimmtao คนสองคนสามารถรักกันได้..
โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองมากมาย
หากการเริ่มต้นของการรู้จักกันนั้น
คือการ 'เปิดเผยตัวจริง' ของกันและกัน
ตั้งแต่วันแรกที่ได้พบเจอ #จีบมาเกือบ10ปีเพิ่งติด
4h

» ログイン to write comment.