10,623 Posts

banne_7spirits The life that i will forever treasure #acolec #ministry #volunteer #hnu #memory #college 17h

» LOG IN to write comment.

imukler_ Imukler in Shanghai!⛩Der Imukler hat jedes Semester die Möglichkeit an einer Exkursion teilzunehmen. ️ Dieses Semester ging es nach Shanghai, Peking & Tokio. #studiereninulm #hnu #bachelor #imuk #shanghai #travel #orientalpearltower #china #student #hochschuleneuulm #studentslife #imukler #auslandsexkursion #Exkursion #Ausland #wasmitmedien #bachelorofarts 23h
  •   calzonelin Really cool. Follow and check out some of my adventures too 23h

» LOG IN to write comment.

Clarendon Maria Catalina Lampa
catheyy_16 Basketball😎
#ball #hnu #gurls
2d

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

louisesophie__ Uni Party🍾 #uni #hnu 3d

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

toeic_khong_kho TƯỜNG TẬN TÍNH TỪ CHỈ SỰ "NHIỀU" - "ÍT"
Hôm nay SM sẽ cung cấp cho các bạn cách dùng các tính từ chỉ số nhiều và số ít trong tiếng Anh nhé! ---------------- Some: - Dùng trong câu khẳng định - Đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được - Some cũng được dùng trong câu hỏi
VD: I have some friends ----- Any: - Dùng trong câu phủ định và câu hỏi
- Đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được
VD: There aren’t any books in the shelf .
----- Many: - Thường dùng trong câu hỏi và câu phủ định, câu khẳng định được dùng ít hơn - Đi với danh từ đếm được số nhiều
VD: Do you have many cars? ----- A lot of/ lots of:
- Được dùng trong câu khẳng đinh và câu nghi vấn
- Đi với danh từ không đếm được và danh từ đếm được số nhiều
- Thường mang nghĩa “informal"
VD: We spent a lot of money .
----- A few:
- Dùng trong câu khẳng định - Dùng với danh từ đếm được số nhiều
VD: She enjoys her life here. She has a few friends and they meet quite often. (Cô ấy thích cuộc sống ở đây. Cô ấy có một vài người bạn và họ gặp nhau rất thường xuyên). Ở đây a few friends nói đến số lượng người bạn mà cô ấy có là một vài người chứ không phải ám chỉ cô ấy có ít bạn. ----- A little: - Dùng trong câu khẳng định - Đi với danh từ không đếm được
VD: - Have you got any money? - Yes, a little. Do you want to borrow some? (Bạn có tiền không? Có, một ít. Anh có muốn vay không?)
A little ở đây hàm ý là có không nhiều nhưng đủ cho anh mượn một ít.
------------------------------------------------------------ Bây giờ các bạn hãy thử áp dụng kiến thức vừa học bằng cách điền vào chỗ trống 2 câu sau đây nhé!
1. Can you get me...water?
2. Can you get me...water bottles?

#toeic #tienganh #tienganhkhongkho #hoctienganh #anhngusm #21chualang #ftu #ulsa #tlu #napa #hlu #hnu
3d

» LOG IN to write comment.

beautifulmoment 또한번 모였다. '오키도키' #hnu #한남대 #역사교육과 #모임 4d

» LOG IN to write comment.

ankey__ partytime with my girlies! 🍾 #selfmadecocktails #studentgirls #hnu 4d

» LOG IN to write comment.