30,914 Posts

total_drama_forevah Cɦaʊ a tʊttɨ ɮɛʟʟɨssɦɨʍɨ ċօʍɛ ʋa?
Vɨ քɨaċɛ ɨʟ ɖɨsɛɢռօ? Nօռ ċʀɛɖɛtɛ ċɦɛ ʟa Dօtt sɨa ʊռզ ċօքքɨa ʄaռtasɦtɨċօsɦa? ~
~
#qodt Cօքքɨa քʀɛʄɛʀɨta?
#aodt Aʟɛɦɛatɦɛʀ, sօռօ քɨʊċċɨօsaʍɛռtɛ քʊċċɨօsɨ, ռօռ tʀօʋatɛ?
~
Va ɮɛռɛ, քaʀʟaռɖօ ɖɨ ʍɛ...
Sօռօ ʊռa ʀaɢaʐʐa ɖɨ tʀɛɖɨċɨ aռռɨ. Aʍօ ʟa ʍʊsɨċa, sċʀɨʋɛʀɛ, sʊօռaʀɛ ɛ ɖɨsɛɢռaʀɛ. Bɛɦ aռċɦɛ TD ʊ.ʊ
Cɦɨaʍatɛʍɨ ɢօʟօ (sta քɛʀ ɢօʟօsօռa xD ċɦօċօʟaatɛ). ~
Cɦɛ aʟtʀօ ɖɨʀɛ? Bhooo!
~
E voi? Che mi dite?
~
Sɛ aʋɛtɛ ɖօʍaʍɖɛ ʄatɛʟɛ քʊʀɛ. Aɦ! Sɛ ʟɛɢɢɛtɛ, ċօʍʍɛռtatɛ. Cօsɨ aʟʍɛʍօ ċaքɨsċօ ɖɨ ռօռ քaʀʟaʀɛ ɖa sօʟa xD
~
Cɨaʊʊ
(#td#atr#aleheather #dott#mare#fantasy #totaldrama #love#amore #sirene #draw #picture #dawn #scott #matite #colori #pencil #coulors #newpage #follow #disegno)
3h

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

mariopini AMO I COLORI ... E NON ESISTONO COLORI PIÙ BELLI DI QUELLI DELLA NATURA!!! #mariopini #loft07 #love #coulors #nature #flowers #power #inspiration #top 6h

» LOG IN to write comment.

Normal ulisse05

» LOG IN to write comment.