214,950 Posts

Normal GAUGESVN - Gauges Clothes
gaugesclothes SALE OFF ALL 30% toàn bộ quần áo và giày dép, túi xách... Các bạn hãy nhớ là sale toàn bộ sản phẩm chứ k phải up to nhé
Thời gian: 30/8-30/9/2015
Địa chỉ: 56 Châu Long & 14 Chùa Láng - Hà Nội
***Áp dụng cho cả khách mua Online
_____________________________________
GAUGESVN - PIERCING,ACCESSORIES & CLOTHES
️0988766192
56 Châu Long - Ba Đình - Hà Nội
14 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
facebook.com/GaugesVN
facebook.com/GaugesClothes
instagram.com/GaugesVN
instagram.com/gaugesclothes
#gauges #gaugesvn #gaugesclothes #gaugespiercing #gaugesstuffs #piercing #piercings #pierced #TFLers #bellyrings #navel #earlobe #ear #photooftheday #bellybuttonring #lipring #instagood #modifications #bodymods #piercingaddict #bellybar #bellybuttonpiercing #earrings #earring
22min

» LOG IN to write comment.

34min gaugesvn
Normal GAUGESVN - Gauges Piercing
gaugesvn Ngoài nong gỗ , nong kim loại , nong nhựa , nong nhũ nước thì nong silicon k kém cạnh về độ hot đâu các bạn nhé , các bạn mau qua Gauges rước về 1 em nong silicon này lên tai nào ___

__________
GAUGESVN - PIERCING,ACCESSORIES & CLOTHES
️0988766192
56 Châu Long - Ba Đình - Hà Nội
14 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
facebook.com/GaugesVN
facebook.com/GaugesClothes
instagram.com/GaugesVN
instagram.com/gaugesclothes
#gauges #gaugesvn #gaugesclothes #gaugespiercing #gaugesstuffs #piercing #piercings #pierced #TFLers #bellyrings #navel #earlobe #ear #photooftheday #bellybuttonring #lipring #instagood #modifications #bodymods #piercingaddict #bellybar #bellybuttonpiercing #earrings #earring
34min

» LOG IN to write comment.

48min maaritpihla
Aden Maarit Pihlajaharju
Normal GAUGESVN - Gauges Piercing
gaugesvn Khuyên thường : 25k / chiếc ( 50k / đôi )

_____________
GAUGESVN - PIERCING,ACCESSORIES & CLOTHES
️0988766192
56 Châu Long - Ba Đình - Hà Nội
14 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
facebook.com/GaugesVN
facebook.com/GaugesClothes
instagram.com/GaugesVN
instagram.com/gaugesclothes
#gauges #gaugesvn #gaugesclothes #gaugespiercing #gaugesstuffs #piercing #piercings #pierced #TFLers #bellyrings #navel #earlobe #ear #photooftheday #bellybuttonring #lipring #instagood #modifications #bodymods #piercingaddict #bellybar #bellybuttonpiercing #earrings #earring
1h

» LOG IN to write comment.

Normal GAUGESVN - Gauges Clothes
gaugesclothes SALE OFF ALL 30% toàn bộ quần áo và giày dép, túi xách... Các bạn hãy nhớ là sale toàn bộ sản phẩm chứ k phải up to nhé
Thời gian: 30/8-30/9/2015
Địa chỉ: 56 Châu Long & 14 Chùa Láng - Hà Nội
***Áp dụng cho cả khách mua Online
_____________________________________
GAUGESVN - PIERCING,ACCESSORIES & CLOTHES
️0988766192
56 Châu Long - Ba Đình - Hà Nội
14 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
facebook.com/GaugesVN
facebook.com/GaugesClothes
instagram.com/GaugesVN
instagram.com/gaugesclothes
#gauges #gaugesvn #gaugesclothes #gaugespiercing #gaugesstuffs #piercing #piercings #pierced #TFLers #bellyrings #navel #earlobe #ear #photooftheday #bellybuttonring #lipring #instagood #modifications #bodymods #piercingaddict #bellybar #bellybuttonpiercing #earrings #earring
2h

» LOG IN to write comment.

henna.by.emma When your friend gets a new belly button ring, you decorate it #henna #compass #tattoo #bellybuttonring 2h

» LOG IN to write comment.

Normal GAUGESVN - Gauges Clothes
gaugesclothes SALE OFF ALL 30% toàn bộ quần áo và giày dép, túi xách... Các bạn hãy nhớ là sale toàn bộ sản phẩm chứ k phải up to nhé
Thời gian: 30/8-30/9/2015
Địa chỉ: 56 Châu Long & 14 Chùa Láng - Hà Nội
***Áp dụng cho cả khách mua Online
_____________________________________
GAUGESVN - PIERCING,ACCESSORIES & CLOTHES
️0988766192
56 Châu Long - Ba Đình - Hà Nội
14 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
facebook.com/GaugesVN
facebook.com/GaugesClothes
instagram.com/GaugesVN
instagram.com/gaugesclothes
#gauges #gaugesvn #gaugesclothes #gaugespiercing #gaugesstuffs #piercing #piercings #pierced #TFLers #bellyrings #navel #earlobe #ear #photooftheday #bellybuttonring #lipring #instagood #modifications #bodymods #piercingaddict #bellybar #bellybuttonpiercing #earrings #earring
2h

» LOG IN to write comment.

Normal GAUGESVN - Gauges Clothes
gaugesclothes SALE OFF ALL 30% toàn bộ quần áo và giày dép, túi xách... Các bạn hãy nhớ là sale toàn bộ sản phẩm chứ k phải up to nhé
Thời gian: 30/8-30/9/2015
Địa chỉ: 56 Châu Long & 14 Chùa Láng - Hà Nội
***Áp dụng cho cả khách mua Online
_____________________________________
GAUGESVN - PIERCING,ACCESSORIES & CLOTHES
️0988766192
56 Châu Long - Ba Đình - Hà Nội
14 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
facebook.com/GaugesVN
facebook.com/GaugesClothes
instagram.com/GaugesVN
instagram.com/gaugesclothes
#gauges #gaugesvn #gaugesclothes #gaugespiercing #gaugesstuffs #piercing #piercings #pierced #TFLers #bellyrings #navel #earlobe #ear #photooftheday #bellybuttonring #lipring #instagood #modifications #bodymods #piercingaddict #bellybar #bellybuttonpiercing #earrings #earring
2h

» LOG IN to write comment.

gaugesvn Khuyên mũi Thái vòng : 350k / chiếc

_____________
GAUGESVN - PIERCING,ACCESSORIES & CLOTHES
️0988766192
56 Châu Long - Ba Đình - Hà Nội
14 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
facebook.com/GaugesVN
facebook.com/GaugesClothes
instagram.com/GaugesVN
instagram.com/gaugesclothes
#gauges #gaugesvn #gaugesclothes #gaugespiercing #gaugesstuffs #piercing #piercings #pierced #TFLers #bellyrings #navel #earlobe #ear #photooftheday #bellybuttonring #lipring #instagood #modifications #bodymods #piercingaddict #bellybar #bellybuttonpiercing #earrings #earring
3h

» LOG IN to write comment.

gaugesvn Khuyên U : 35k / chiếc

_____________
GAUGESVN - PIERCING,ACCESSORIES & CLOTHES
️0988766192
56 Châu Long - Ba Đình - Hà Nội
14 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
facebook.com/GaugesVN
facebook.com/GaugesClothes
instagram.com/GaugesVN
instagram.com/gaugesclothes
#gauges #gaugesvn #gaugesclothes #gaugespiercing #gaugesstuffs #piercing #piercings #pierced #TFLers #bellyrings #navel #earlobe #ear #photooftheday #bellybuttonring #lipring #instagood #modifications #bodymods #piercingaddict #bellybar #bellybuttonpiercing #earrings #earring
3h

» LOG IN to write comment.