712 Posts

  •   ngocmytr đậu mạ, cái hình như vậy dám để hashtag <cute> sao không là #swag boa 😎 2d
  •   anthony.lenguyen @ngocmytr tấm nài cưng có cmt r nè :))) chứng tỏ chưa đủ đẹp bằng tấm kia hả :))) 2d
  •   ngocmytr tấm nào ?? tấm mà để icon k á hả 2d
  •   anthony.lenguyen @ngocmytr chứ chi nựa :( 2d
  •   ngocmytr hình đó nhìn muốn tán vô mặt chứ biết cmt cái quéo gì 😐 2d

» LOG IN to write comment.

Normal C Ủ A M U Ố I

» LOG IN to write comment.

honeylynvictoria I can't believe how can you end someone's life over a #hashtag. You must be so damn crazy. You just threw your own whole #life away. Shit. #gonetosoon #spycho #woman #girls #likereally 6d

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

Rise Gus

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

Normal lover of darkness
linoshka7 The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep... #Dark #deep #emo #psycho #weird? #Revenge #fab #darkness #miles #promises #crazy 2w

» LOG IN to write comment.

Normal Charlotte
Normal Charlotte