12,431 Posts

sun_olya И вроде наложили грим, а от щек никуда не деться. #backstage #ltv 11h
  •   ___bdq Пришлешь потом полное видео? *-* 11h
  •   sun_olya @___bdq у меня его нет :D 10h
  •   ___bdq А что это за программа? :D 10h
  •   akmal_saidov А мне нравятся щечки, очень мило @sun_olya 56min
  •   ten_arteem Щеки - залог успеха 14min

» LOG IN to write comment.

  •   jol.brun Paldies par atbalstu! Jūs esat viss voršàkie😀😀😀😀 2h

» LOG IN to write comment.

x_hoangtrung._ Cũng đc một năm rồi
Nhanh thật
Giờ này năm ngoái đang ôn thi chầy mặt ra, lần đầu tiên trong đời quyết tâm đến nthe
Chả bù cho năm nay, thi học kì mà bh vẫn đang ung dung ngồi cày iGà ...
Hồi đó áp lực lắm, nhưng quyết tâm lắm. Hồi đó ở #ddt cũng ổn, cũng tốt, vẫn luôn có các bạn, các bạn rất thân, rồi có cả cô Mi nữa... Nhưng gạt bỏ hết, vẫn luôn tự nhủ, phải quay về nơii mà mình thuộc về.
Và cuối cùng thì cũng đc "về nhà", tuy không nguyên vẹn như cũ, nhưng vẫn là nhà. Rồi còn gặp đc người cần gặp. Cũng tốt.
Bh chuyển nhà rồi, k còn ở đó nữa. Nhưng vẫn nhớ lắm giờ này năm trước...
Bâyh tôi chỉ ước, có thể quay trở về thời gian ở 233. Không quá đẹp và không quá huy hoàng như bâyh, nhưng đó là toàn bộ tuổi thơ và tình bạn "đúng nghĩa". Nhớ A9 nhiều. Nhớ 233 nhiều.
Đã chọn #ltv là nơii gửi gắm tuổi thơ và sẽ chẳng baoh phải hốn hận vì điều đó.
#throwback
#ltvhighschool
Ahh sắp sinh nhật cô Giao rồi hic chả biết làm gì nữa.
14h

» LOG IN to write comment.

16h a49001627
Normal 정의당 / 전주 / 왕성호
a49001627 _
가계부채는 어떻게 국민의 삶을 피폐하게 만드나_
기사원문보기: http://www.vop.co.kr/A00000905653.html
-
한국 가계부채가 마침내 1100조 원 시대를 열었다. 한국은행 공식 발표로 3월말 가계부채가 이미 1099조 3000억 원이었다.
-
역사상 대공황, 경제불황, 경기침체 등등으로 불렸던 모든 시기에는 공통점이 하나 있었다. 불황이 시작되기 전 가계의 빚이 급증했다는 사실이다. 그리고 가계부채라는 폭탄은 늘 그렇게 도둑처럼 다가와 갑자기 폭발했다.

1928년 미국 대통령 후버가 "모든 미국인의 차고에 자동차를!"을 구호로 외쳤던 순간, 대공황의 그림자가 전 세계를 덮쳤던 것처럼 말이다.
-
정부는 왜 "빚 내서 집 사라"고 권하나_

박근혜 정부의 정책목표는 분명하다. 그들도 현재 한국이 극심한 내수 소비의 부진으로 장기 침체 국면에 들어섰다는 사실을 모르지 않는다. 닫힌 국민들의 호주머니를 열기 위한 특단의 조치가 필요한 국면이다. 현 정부는 이 문제를 해결하기 위한 가장 간단한 방법, 즉 임금을 올리는 방법을 외면했다.(..) 그래서 내세운 최후의 카드가 부동산 가격 올리기다. 아파트 가격을 올려 '부자가 된 것 같은 착각'을 하게 만들고, 그 착각의 힘으로 소비를 늘리는 자산효과를 겨냥한 것이다.(...)
산산이 깨진 최경환의 꿈_(...)
왜곡된 금융, 왜곡된 한국 사회_(...)
이 분명한 사실에도 불구하고 한국은 여전히 국민들에게 빚을 얻어 쓰라고 권한다. 왜 이런 현상이 벌어질까? 현 정부가 무능하거나, 혹은 무식하기 때문이라는 짐작이다.(...)
-
빚은 국민들의 삶을 고난하게 할 뿐_

자산효과를 노리는 정부의 무모한 정책에 수많은 국민들이 이 무시무시한 레버리지 도박판-주택담보대출-에 끌려 들어왔다는 사실을 알아야 한다.

2015년 한국 정부는 국민들을 부채의 늪으로 몰아가고 있다. 자산효과는 코빼기도 보이지 않는다. 이 정부는 내심 '제발 임기가 끝나는 2017년까지라도 버텨 달라'고 빌고 있는지도 모른다._ 사상 최고의 가계부채, 도무지 늘지않는 소비, 늘어나는 이자 부담과 곧 닥쳐올 금리인상.. 이 모든 현상들이 곧 닥쳐올 초대형 불행의 전주곡이 아니라고 누가 자신있게 부인할 수 있을까?(...) 부채가 아니라, 임금과 소득이 늘어나야 한다는 것은 상식 중의 상식 아닌가?
민중의 소리_#이완배_기자

#자신효과#wealth_effect #1928년_대공황 #2008년_금융위기 #레버리지 #leverage #주택담보대출 #LTV #DTI
16h

» LOG IN to write comment.

trnd_mrk Traditional marketing wisdom, it's costs 5 times more to get a new customer than to keep an existing. And how much can we spend on one customer, take the total costs and compare it with total possible revenue, his lifetime value. Btw are we that strange to find this normal;) 22h

» LOG IN to write comment.

nerdified1604 "I'll tell you, when I'm older I'm gonna buy a farm of my OWN and set up a camp on the property. Because getting a bunch of kids to work for free and call it education is GENIUS." .
.
#quote #book #books #bestseller #kids #literature #oldschool #diary #diaryofawimpykid #jeff #hardcover #black #white #vsco #vscocam #vscocamvietnam #hanoi #mayhanoi #ltv #vietnam
1d

» LOG IN to write comment.

mrmeomap Một buổi sáng trời trong vắt...không phải hôm nay!
#ltv
#mrmeomap
1d

» LOG IN to write comment.

letmathertv.c_jugend SIEG
Mit einem Tor setzen wir uns am Ende eines harten Spiels gegen den Tabellenersten aus Ahlen durch. Danke an alles LTV-Fans die da waren und die Mannschaft unterstützt haben !
#SIEG #ltv #hlzahlen #proud #heimsieg #1team1ziel
1d

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

letmathertv.c_jugend Matchday !
Heute kommt der Tabellenerste aus Ahlen nach Letmathe. Der LTV hat im Hinspiel schon gezeigt, dass sie auch mit dieser Mannschaft mithalten können. 17:30 Uhr ist Anpfiff.
#heimspiel #ltv #hlzahlen #oberliga #1team1ziel
2d

» LOG IN to write comment.