385 Posts

ahmadshah_massoud Death is better than life in humiliation
--Ahmad shah massoud
2d

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

fivelionzz Selamualeykum 5d

» LOG IN to write comment.

ahmadshah_massoud An unforgettable lovely #smile of the legendary leader dear #commander, the Great Ahmad Shah #Massoud 5d

» LOG IN to write comment.

ahmadshah_massoud “We will never be a pawn in someone else's game. We will always be Afghanistan." ―Ahmad Shah Massoud 1w

» LOG IN to write comment.

ahmadshah_massoud #Afghan #opposition leader during Soviet Union and the Taliban Ahmad Shah Massoud leaves the #Hotel Meridien 04 #April #2001 in Paris. Ahmad Shah Massoud arrived in #France 03 #April for talks with #French #officials and #European deputies despite harsh warnings from the ruling #Taliban over the visit. 1w

» LOG IN to write comment.

faruq8111 Tomb of the great legend #ahmadshahmassoud 1w

» LOG IN to write comment.

eebsdee With my first semester back at school, after a six year hiatus, coming to an end, what have I learned you ask?
I love this man, I answer. And I'm moving to Afghanistan, bye.
#ahmadshahmassoud #newhero #whowantstohelpmechangetheworld?!
2w

» LOG IN to write comment.

Normal Ahmad Shah Massoud
ahmadshah_massoud آنانیکه پرده ی تعصب نگذاشت تفکیک دوست و دشمن نمایند:

اگر مقاومت دیروز مجاهدین را در مقابل دشمنان، جنگ داخلی عنوان کنیم، پس مقاومت امروز نیروهای امنیتی را دقیقآ در مقابل همان دشمنان چه بنامیم؟ 
مقاومتی که در خطوط مقدم جبهه یا هم طی حملات تروریستی و انتحاری، هر روز قربانی بیشتر از دیروز می گیرد. آیا این همه دفاع و مقاومت و ضایعات را مولود جنگ داخلی بنامیم یا دفاع از وطن و مبارزه ی برحق؟ از دیروز تا امروز چه فرقی کرده است، آیا ماهیت دشمن تغیر کرده است یا مردم افغانستان ؟
قیام ها، انقلاب ها، مبارزات و جنگ های آزادیبخش ملت ها، که هیچ کدام بدون ایثار و قربانی نبوده اند، در پایان خط پر خم و پیچ شان، اغلبآ باعث حفظ بقای ملی آنان گردیده اند. انقلاب فرانسه، جنگ های داخل امریکا، مبارزات هند....از نمونه های بارز آن می باشند. 
جهاد و مقاومت مردم افغانستان نیز از این قاعده مثتثنی نیست.
جای تردید نیست که این پدیده ها در کشوری با شرایطی چون افغانستان، با مشکلات، اشتباهات و ناگواری هایی همراه بوده اند، چه بسا که رهبرانی هم پس از آن به انحراف کشانیده شده اند. اما دفاع به گونه ی مقاومت، مقاومت و ادامه مقاومت تا امروز در مقابل همان دشمنان و اعترافات آنانیکه پرده ی تعصب نگذاشت تفکیک دوست و دشمن نمایند، یک حقیقت راز آلود را مبنی بر شناخت نقش های پشت پرده، روشن می سازد، اینکه: ماهیت این جنگ ها چه بود، از کجا آب میخورد و افغانستان قربانی کدام نقشه ها و در گرو کدام بازی ها دور باطل می زند؟
اینجاست که بیشترین ضربات را بر پیکر ملت، نفهمی و تعصبات ناروای خودی میزند تا دشمن رو در رو. ~Ahmad wali massoud~
2w

» LOG IN to write comment.

ahmadshah_massoud One in hundred leaders read what people write to them. #Massoud the #Great was a true servant of people. Even in the risky time he sat in a cave and read what people wrote to him. #General Massoud is my life time source of inspiration. I chose him from the whole world. I promised to live my entire #life with his remembrance and with his #amazing #story. I will always l#ove him. 2w

» LOG IN to write comment.

ahmadshah_massoud "باغبان های وطن خود باشید"

باغ مسعود- یک راه حل افغانی، آغاز و عنوان کتابیست از خانم پیلا هیلن سرج:

مسعود بحیث یک مهندس، خیال و آرزویی داشت، نقشه ی طراحی می نمود، تا بالای زمین ناهموارش خانه ی ساخت. از درون کوه های خشک پنجشیر یک آبشار جاری کرد، نهال های میوه غرس نمود.....ولی با رفتنش نتوانست از ثمره ی سیب های باغش بچشد.
باغبان های وطن خود باشید، وصیت همیشگی مسعود به مردمش بود.
نظام های قدیمی فرو ریختند، غربی ها آماده گی ترک افغانستان را گرفتند، پس باید از دوره های مصیب بار گذشته بیرون شد و فراموش کرد، و به طرف آبادانی پیش رفت.
از متن تاریخ شان داستان مردان و زنان با اراده و قهرمانان معمول، که یتیمان رهبر بزرگ شان مسعود می باشند را در مییابید. رهبری که توسط وی افغانستان دوباره متولد شد و این یک ضرورت برای صلح جهانی بود. ~Ahmad wali massoud~
3w

» LOG IN to write comment.

ahmadshah_massoud “Pakistan should know that we did not surrender to the Soviets nor we will to you or your production terrorist #Taliban. It would be better because of being neighbors to stop supporting radicalism and #respect #Afghanistan as a sovereign state or we will continue to fight anyone who’s a threat to our #national security.” —Unbeatable, #Commander 3w

» LOG IN to write comment.

ahmadshah_massoud ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ﺭا ﺩﺭﺱ ﺁﺯاﺩﮔﻲ ﺩاﺩ:

ﺗﺎ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ اﺯ ﺳﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﻧﻴﺎ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ و ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ شهید ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﻲ، ﻛﺸﻮﺭ ﺟﺎﭘﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ ﻳﻜﻲ اﺯ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻳﻲ نموده ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ قهرمان ملی ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ﻫﺪﻑ اﺯ اﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭا ﺷﻨﺎﺧﺘﺎﻧﺪﻥ ﻣﻔﻜﻮﺭﻩ ﻣﺴﻌﻮﺩ و ﺁﻣﻮﺧﺘﺎﻧﺪﻥ ﻭﻃﻦ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﺟﺎﭘﺎﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ اﻧﺪ.

جزئیات بیشتر این کتاب بعدآ به دسترس هموطنان ما قرار خواهد گرفت. ~Ahmad wali massoud ~
3w

» LOG IN to write comment.

ahmadshah_massoud 25 نوامبر، روز بين المللی مبارزه برای محو خشونت عليه زنان:

هیچگاه نیمی دیگر جامعه که همانا زنان هستند فراموش نکنیم، بگذارید خود بر سرنوشت خویش تصمیم بگیرند. (شهید مسعود)

اعلامیه حقوق زن توسط شهید مسعود امضا گردید:

در دوره ی جهاد و مقاومت در مناطق تحت کنترول مسعود شهید در پهلوی فعالیت سایر تاسیسات عام المنفعه، مکاتب دخترانه نیز فعال بود. 
مسعود شهید معتقد بود که قبیح ترین و زشت ترین عمل انسانی، استفاده از خشونت علیه زن می باشد. در سفر اروپایی در مقابل پارلمان اروپا و مطبوعات گفت زنان افغانستان باید در آینده حق تحصیل، حق کار و حق رای داشته باشند. من این را وظیفه خود میدانم که از همه ی حقوق انسانی در مقابل افراطی گرایی دفاع نمایم. مسعود شهید منحیث رهبر مقاومت ملی افغانستان و فرمانده جهاد، زمانی اطلاع حاصل می نمود که کسی از صفوف مجاهدین شوق به نکاح گرفتن زن دومی دارد نمیتوانست تحمل کند و به زودی جویایی احوال می شد. 
اولین بار اعلامیه ی جهانی حقوق زن را شهید مسعود در دوم جولای سال 2000 در شهر دوشنبه امضا نمود.
4w

» LOG IN to write comment.

ahmadshah_massoud Massoud : de l'islamisme à la liberté
(Michael Barry)

آن مرد کارازماتیک، با رازهای عمیق و درونی کی بود؟

آغاز کتابیست از پروفیسور مایکل بری، پژوهشگر و تاریخ دان امریکایی درمورد شخصیت احمد شاه مسعود.

مینگارد: مسعود، یک نابغه ی استراتیژیک، الگوی مقاومت، سیاست مدار دور اندیش.
یک شخصیت معنوی که قهرآ به میدان رزم و سیاست کشانیده شده بود. مردی که در عمق تدین و روحانیت، شعر و ادب و فرهنگ را با مفاهیم معنوی و در قالب اندیشه های تصوفی می دید.
یک انسان به شدت درون دار و عمیق که هویت خود را در عشق به سرزمین و مردم خویش مجسم می کرد.
آقای مایکل بری، یکتن از سرشناس ترین شخصیت های علمی-فرهنگی جهان معاصر است. هم شرق شناس است و هم تصوف شناس و هم پژوهشگر تاریخ. به هردو زبان فارسی و پشتو نیز تسلط کامل دارد. در مورد عرفا و علمای حوزه ی تمدنی ما چون حافظ، مولانا، بیدل، خیام، جامی، ابن سینا و..... دارای اثرات و تحقیق های علمی و گسترده در سطح بین المللی می باشد.
4w

» LOG IN to write comment.

ahmadshah_massoud "آنان مسعود را به قتل رسانیدند، اسرار تروریست های بین المللی"

عنوان کتابیست از مارک لیپستاین و ژان مری پانتو.

9 سپتمبر با شهادت قهرمان حماسه ای و پر انگیزه ای افغان،انجام یک دوره طولانی مبارزات می باشد.
قاتلین احمد شاه مسعود کی ها بودند؟ از کجا آمدند؟ کی آنها را وظیفه داده بود؟ ده سال یکی از آنها در یک چاپخانه ای در شهر بروکسل (بلژیک) کار می کرد. چگونه این تونسی قبول می کند که یک ماموریت غیر قابل برگشت را انجام دهد. از دورن یک تحقیقات استثنایی- نویسنده گان ارتباط قاتلان را با کسانیکه قبلا دستیگر شده و به زندان پاریس بسر می برند، فاش می سازد.
در عقب شهادت مسعود، شبکه های القاعده در انگلستان، بلژیک، آلمان، ایتالیا و فرانسه روشن می گردد. (قرار اطلاعات پولیس بین المللی انگلستان در 21 کشور جهان شبکه هایی دست به دست هم داده بودند تا مسعود را از بین ببرند)
بخش هایی این کتاب، پراز ماجراهایی است که بالاتر از قصه های افسانوی و استخباراتی می باشد.
Ahmad wali massod
4w

» LOG IN to write comment.

  •   asghari1413 فوق العاده بود.اولقن باریه که ی جمله از قهرمانم میشنوم 4w

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.