chutxinhxinh Em ko biết nữa. ba ngày quen anh, gặp anh, thương anh. Em nghĩ là đủ rồi. :D 2y

» LOGIN to Instagram to like or post comment on this post!

Facebook comment.