frksotsur Promenerade på okända stigar idag med oväntad utsikt över Örby med Stockholm och Globen som bakgrund. 3y
  •   karinssurvey Fint! Vilken höjd var det du hittade? 3y
  •   frksotsur @karinssurvey I en skogsdunge på andra sidan Ga Magelungsvägen och koloniträdgårdarna om man går in mellan Älvsjö badet och Magelungsvägen. 3y

» LOGIN to Instagram to like or post comment on this post!

Facebook comment.


More posts from this user