astridmaya Ligger psykiskt mörbultad i sängen (i fantastiska lakan jag fick av S i 1 års present) efter första skoldagen. Kontrasten mellan 6 månader av utbrändhet & arbetslöshet och nu; heltidsstudier med stora delar av kurslitteratur på engelska. Känner mig modig. Känner mig stark som vågar kasta mig ut och prova något helt nytt! 4y

» LOGIN to Instagram to like or post comment on this post!

Facebook comment.


More posts from this user