annnegra ang himig mo, ang awit ko. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo . Buong puso kong inaalay sa'yo. O Dyos, O Panginoon, Lahat ay biyayang aming inampon, Aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa 'yong kal'walhatian. Ang tanging ninanais ko. Ay matamo lamang ang pag ibig mo, Lahat ay iiwanan ko, wala nang kailangan, sapat na Ito. 4y

» LOGIN to Instagram to like or post comment on this post!

Facebook comment.


More posts from this user