•   authentecite Na bore ba kayo? Haha para kayong nalugi ni mon 2y
  •   pdr88 Nope. Yang ang "pinagiisipang mabuti. Convinced" look. Hahahahaha. 2y
  •   authentecite So ano na? Gawin ko na proposal mo ha haha 2y

» LOGIN to Instagram to like or post comment on this post!

Facebook comment.