marenbe Eksamenslesing.... Nånn som sei sæ frivillig te å bytt plass med mæ? 2y
  •   marenbe Evt. melde sæ frivillig e kanskje ber norsk. 2y
  •   sunnitus <ironi> æ e styggflink. Kan godt bytt, itjnå problem. </ironi> baaaah, eksamen. :P 2y

» LOGIN to Instagram to like or post comment on this post!

Facebook comment.