Normal Yuenyi Leung (YUI)
violayuenyi I wish I will have a campervan one day. So sure my dream car. #Repost @zachdriftwood 1d

» LOG IN to write comment.

violayuenyi 今日小驚喜:海鹽咖啡

第一口 被那點咸嚇到
第二口 意外的發現鹽跟咖啡也可這麼搭
第三口 開始習慣
接下來每一口到最後一口…
好像有點忘記一開始的感覺了

就像是生活中的驚喜一樣
短時間内太多太重覆也是會乏味啊…

驚喜少了,但咖啡還是很好喝就是了。
2d

» LOG IN to write comment.

violayuenyi 心目中的女神,沒有之一。 5d

» LOG IN to write comment.

violayuenyi 我用盡所有美好夢想
就算和別人享用 
你精彩的假動作
5d

» LOG IN to write comment.

violayuenyi 見到白蘭花
就會想起嫲嫲
5d

» LOG IN to write comment.

violayuenyi Yum yum 臭豆腐 6d

» LOG IN to write comment.

violayuenyi 電鑽冰鎮西瓜 6d

» LOG IN to write comment.

violayuenyi 大戲棚 light on, 6d

» LOG IN to write comment.

Normal Yuenyi Leung (YUI)
violayuenyi 唔怪之得好似咁熟面口啦。 1w

» LOG IN to write comment.

violayuenyi Laka控是怎樣練成的
之 五人collection
1w

» LOG IN to write comment.

violayuenyi 植樹先至黎落雨… 1w

» LOG IN to write comment.

violayuenyi 作為一個科技系工具人,
屋企咁啱有兩三條HDMI線係好正常嘅。

當你發現部cheap cheap平板冇反應,自己出手cut 開個HDMI線頭亦都係好平常嘅。

試多次,得左。
2w

» LOG IN to write comment.

violayuenyi 簡簡單單又一餐…喎。 3w

» LOG IN to write comment.

violayuenyi 例假日。 3w

» LOG IN to write comment.