venus_shan 撐既不只旺角•金鐘•還有西9
-we need freedom
4h

» LOG IN to write comment.

Video ☠◈ⓋÊⓝÚⓢ„ⓈΗ∂ⓝ❖
venus_shan I love u chvrches 7h

» LOG IN to write comment.

Normal ☠◈ⓋÊⓝÚⓢ„ⓈΗ∂ⓝ❖
venus_shan Hey girl!!!party start 7h

» LOG IN to write comment.

Video ☠◈ⓋÊⓝÚⓢ„ⓈΗ∂ⓝ❖
venus_shan 瘋癲玩左3日
-
-
-琴日竟然比我同到家居女神去遊玩
-結果系玩到今朝10點刀5訓
-系開心既😎
6d

» LOG IN to write comment.

Normal ☠◈ⓋÊⓝÚⓢ„ⓈΗ∂ⓝ❖
venus_shan 乜撚野電話黎?
-
-
-話說電話冇電
-用左3個鐘時間先開番部電話
- 1分鐘刀5洗就有100%電
-好喇叉到100%
-5洗10分鐘冇掂過部電話同我講得1%
-仆你個街•燥啊真系
1w
  •   zeno.r 舊電老化je...換左佢咪得.. 1w

» LOG IN to write comment.

Willow ☠◈ⓋÊⓝÚⓢ„ⓈΗ∂ⓝ❖

» LOG IN to write comment.

Normal ☠◈ⓋÊⓝÚⓢ„ⓈΗ∂ⓝ❖
venus_shan It's a fucked up world
-
-
-What do you get?
1w

» LOG IN to write comment.

Normal ☠◈ⓋÊⓝÚⓢ„ⓈΗ∂ⓝ❖

» LOG IN to write comment.

Normal ☠◈ⓋÊⓝÚⓢ„ⓈΗ∂ⓝ❖
venus_shan 曾經-我為了他•做盡任何事
曾經-花盡我所有心思•討他歡喜
曾經-我們覺得這個世界上•只有我倆
曾經-我常常說肉麻說話•給他安全感
曾經-他常常忍讓我•寵壞我
曾經-他常常整鬼臉逗我開心
-
-如今刀只能成為回憶
-
-有很多很多曾經都已成過去
-當中我們之間有太多的誤會
-沒有機會同對方好好解釋
-
-我們刀敗給時間
-1個不懂得怎麼去愛•1個相愛卻冇能為力
-
-值得等待的我刀會等
-我就是這麼的感性•因為
-
-我是雙魚座
2w

» LOG IN to write comment.

Normal ☠◈ⓋÊⓝÚⓢ„ⓈΗ∂ⓝ❖

» LOG IN to write comment.

venus_shan Hello•kitty
-
-
-I LOVE U
2w

» LOG IN to write comment.

Normal ☠◈ⓋÊⓝÚⓢ„ⓈΗ∂ⓝ❖
venus_shan Thursday• 2w

» LOG IN to write comment.

Normal ☠◈ⓋÊⓝÚⓢ„ⓈΗ∂ⓝ❖
venus_shan 我既早餐
-訓醒張開眼•媽咪問我想食咩?!
-我講下食大閘蟹•點知真系有
-原來做水上人系甘幸福嫁😎
3w

» LOG IN to write comment.

Normal ☠◈ⓋÊⓝÚⓢ„ⓈΗ∂ⓝ❖

» LOG IN to write comment.

Normal ☠◈ⓋÊⓝÚⓢ„ⓈΗ∂ⓝ❖
venus_shan 呢個肥仔因為條雪條話做我男朋友10分中後食完就話要同我分手
-
-
-
-甘細個就甘現實
3w

» LOG IN to write comment.

Normal ☠◈ⓋÊⓝÚⓢ„ⓈΗ∂ⓝ❖
venus_shan 我還踮著腳思念•我還任記憶盤旋
我還閉著眼流淚•我還裝作無所謂
-
-我好想你
-好想你
-卻欺騙自己
3w

» LOG IN to write comment.

Normal ☠◈ⓋÊⓝÚⓢ„ⓈΗ∂ⓝ❖
venus_shan 很想任性多1次,話走就走既旅程😎
走左以後刀5洗番黎甘就最好
3w

» LOG IN to write comment.

Normal ☠◈ⓋÊⓝÚⓢ„ⓈΗ∂ⓝ❖
venus_shan 你今天當我什麼? 4w

» LOG IN to write comment.

Video ☠◈ⓋÊⓝÚⓢ„ⓈΗ∂ⓝ❖

» LOG IN to write comment.