Hudson β €β €β €β €β €β € β €β € πŸ‡ | Tβˆ†β„•βˆ†β €β €β €β €β €β €
tanasaurus | #tbt 90's Kid x Meow Gang 2h

» LOG IN to write comment.

Video β €β €β €β €β €β € β €β € πŸ‡ | Tβˆ†β„•βˆ†β €β €β €β €β €β €
tanasaurus | Majin Buu is #bored #lmao 21h

» LOG IN to write comment.

Normal β €β €β €β €β €β € β €β € πŸ‡ | Tβˆ†β„•βˆ†β €β €β €β €β €β €
tanasaurus | Office Space #Selfie 22h

» LOG IN to write comment.

Normal β €β €β €β €β €β € β €β € πŸ‡ | Tβˆ†β„•βˆ†β €β €β €β €β €β €
tanasaurus | DC x Disney 2d

» LOG IN to write comment.

Video β €β €β €β €β €β € β €β € πŸ‡ | Tβˆ†β„•βˆ†β €β €β €β €β €β €
tanasaurus | An experience. 3d

» LOG IN to write comment.

Sierra β €β €β €β €β €β € β €β € πŸ‡ | Tβˆ†β„•βˆ†β €β €β €β €β €β €
tanasaurus | Princess Bubblegum 3d

» LOG IN to write comment.

Video β €β €β €β €β €β € β €β € πŸ‡ | Tβˆ†β„•βˆ†β €β €β €β €β €β €
tanasaurus 😎 | #nowplaying Freak On A Leash by Korn on the way to catch 'Lucy'! 4d

» LOG IN to write comment.

Normal β €β €β €β €β €β € β €β € πŸ‡ | Tβˆ†β„•βˆ†β €β €β €β €β €β €
tanasaurus | Mystic Fest 2014 #MysticFest #music #musicfestival #EDM [Disclaimer: I didn't pop Acid, Molly or X and still had a blast] 4d

» LOG IN to write comment.

Normal β €β €β €β €β €β € β €β € πŸ‡ | Tβˆ†β„•βˆ†β €β €β €β €β €β €

» LOG IN to write comment.

Normal β €β €β €β €β €β € β €β € πŸ‡ | Tβˆ†β„•βˆ†β €β €β €β €β €β €
tanasaurus | Seafood Salad -CRACK IN THE KITCHEN. SALATA'S ON A MISSION. 3w

» LOG IN to write comment.

Normal β €β €β €β €β €β € β €β € πŸ‡ | Tβˆ†β„•βˆ†β €β €β €β €β €β €
tanasaurus ️ | Quick Sketch Art | Anthony Edward "Tony" Stark bka Iron Man [Used regular colored pencils from CVS] 3w

» LOG IN to write comment.

Inkwell β €β €β €β €β €β € β €β € πŸ‡ | Tβˆ†β„•βˆ†β €β €β €β €β €β €
tanasaurus ️ | Blink. Blink. Blink. [Boredom + A Black Pen] 3w

» LOG IN to write comment.

Normal β €β €β €β €β €β € β €β € πŸ‡ | Tβˆ†β„•βˆ†β €β €β €β €β €β €
tanasaurus | Happy 48th Birthday to my Little Chocolate Drop of a mother! Love you, Mama (P-Moo)! 4w
  •   shinette26 Oh wee nah look at her. Looking all good and stuff! ! 4w
  •   tanasaurus @shinette26 Still going hard! She said she feels 35. Lol 4w
  •   shinette26 Your mama looks good so it's only natural she feels good too! I hope she Hsu 4w
  •   shinette26 Has a happy day lol 4w
  •   jessiz1728 OMG!!!! Your mama looks great! Man your parents look so young! I love her hair btw 5d

» LOG IN to write comment.

Amaro β €β €β €β €β €β € β €β € πŸ‡ | Tβˆ†β„•βˆ†β €β €β €β €β €β €
tanasaurus | A thoughtful spirit will FOREVER dance alongside of mine. #thankyou #keyblade #kingdomhearts #youthegoat #justbecause 4w

» LOG IN to write comment.

Normal β €β €β €β €β €β € β €β € πŸ‡ | Tβˆ†β„•βˆ†β €β €β €β €β €β €

» LOG IN to write comment.

1mon tanasaurus
Normal β €β €β €β €β €β € β €β € πŸ‡ | Tβˆ†β„•βˆ†β €β €β €β €β €β €
tanasaurus | Dreamsicle with Vanilla Cream Sno-Cone. Couldn't resist! 1mon

» LOG IN to write comment.

1mon tanasaurus
Normal β €β €β €β €β €β € β €β € πŸ‡ | Tβˆ†β„•βˆ†β €β €β €β €β €β €

» LOG IN to write comment.

1mon tanasaurus
Normal β €β €β €β €β €β € β €β € πŸ‡ | Tβˆ†β„•βˆ†β €β €β €β €β €β €
tanasaurus Sprinkle Me | Birthday Cake & Ice Cream Sno-Cone. 1mon

» LOG IN to write comment.

1mon tanasaurus
Inkwell β €β €β €β €β €β € β €β € πŸ‡ | Tβˆ†β„•βˆ†β €β €β €β €β €β €
tanasaurus | June 27th | Bang Screw 1mon

» LOG IN to write comment.

1mon tanasaurus
Willow β €β €β €β €β €β € β €β € πŸ‡ | Tβˆ†β„•βˆ†β €β €β €β €β €β €
tanasaurus ️ | Summarization. 1mon

» LOG IN to write comment.