sumsum510 *
多謝你地提早同我慶祝生日😙
ㅅㄹㅎ
3h

» LOG IN to write comment.

sumsum510 *
축하해ㅠㅠ
1d

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

sumsum510 *
고마워
1w

» LOG IN to write comment.

sumsum510 *
그날에 정말 잊지못해요 ㅠㅠ
즐거운 날이야 ㅠㅠ
기대해주세요 ㅠㅠ
한국에 다시 올게요!
많이 보고싶지마요 ㅋㅋㅋㅋ
1w
  •   im_mozzi 심심ㅠ_ㅠ 보고싶어♡ 1w
  •   sumsum510 @im_mozzi 언니 ㅋㅋ 나한테 편지 보내줘요 ㅋㅋㅋㅋ 1w
  •   im_mozzi 오케이!!! 1w
  •   930721_zo 심심이랑 홍콩, 한국에서 같이 돌아다니고 놀았던거 진짜 재미있었어! 못잊을거야ㅠㅠ 보고싶어 1w
  •   sumsum510 @930721_zo 나는 너무 좋아 해요?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 1w

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

sumsum510 *
都係個句啦真係好耐無見啦
希望下次見面唔洗隔好耐啦
1w

» LOG IN to write comment.

sumsum510 *
終於有餐好食
1w

» LOG IN to write comment.

sumsum510 *
끝~
2w

» LOG IN to write comment.

sumsum510 *
난감동쉽게받을수잇는사람이에요. 오빠가그냥작은일이해도내가아주많이감동을받앗어요.
근데..너.. 왜........
2w

» LOG IN to write comment.

sumsum510 *
2w

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

sumsum510 *
媽咪生日快樂😙😙
2w

» LOG IN to write comment.

sumsum510 *
已經累成
2w
  •   yichiliao 哈哈哈哈哈哈哈哈哈 2w

» LOG IN to write comment.

sumsum510 *
고마워
2w

» LOG IN to write comment.

sumsum510 *
格仔vs間條
久違的4人聚會
2w

» LOG IN to write comment.

sumsum510 *
真的好感動ㅠㅠ
謝謝你ㅠㅠㅠㅠ
2w

» LOG IN to write comment.

sumsum510 *
3w

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

sumsum510 *
一直要說的話都在歌詞裡面
3w

» LOG IN to write comment.