summerrrlee Better me stronger me 60min

» LOG IN to write comment.

summerrrlee 落雨又有乜可怕喎 outerbay 沒有dada師父的第一天 3d

» LOG IN to write comment.

  •   summerrrlee Dayoff 起身有人買愛心早餐上黎 食完再訓 一訓醒我家男人就煮左一枱野 香噴噴 4d

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

summerrrlee 好想好想你 5d

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

summerrrlee 好眼訓 1w

» LOG IN to write comment.

summerrrlee 一輩子能有多少個知己 一個眼神就心有靈犀
迎著陽光 寫下青春的詩句
乘風追尋 最精彩的夢境

讓我們數著星星一起老去 讓我們肩並著肩笑看風雨
讓我們順著時光一起老去 一直到彩虹盡頭也不分離
這善變的世界 難得有你
#閨蜜
1w

» LOG IN to write comment.

summerrrlee 其真實我染左深紅 只不過燈光下同陽光下先見到紅咋嘛 2w

» LOG IN to write comment.

summerrrlee U spoil me soooo much thanks my dear :3 2w

» LOG IN to write comment.

  •   summerrrlee 放假 男友染髮 行街 買野 譚仔 土匪 雞翼 幸福 2w

» LOG IN to write comment.

summerrrlee 容易受傷的女人 2w

» LOG IN to write comment.

summerrrlee 1.其實我中文名同英文名係差十萬九千呎
2.其實我依家好眼訓但訓唔到
3.其實我好慢熱
4.其實我好易信人
5.其實我係路痴
6.其實我好小朋友
7.其實我受軟唔受硬 鐘意人哄
8.其實我d好朋友未見過我發脾氣
9.其實我覺得宅係屋企係一件幸福既事
10.其實我鐘意小丸子鐘意左十幾年
11.其實我想養貓 等佢嗲下我
12.其實好想再去多d地方
13.其實我好真心對朋友
14.其實好鐘意同b周圍去探索
15.其實我好易喊 如果你見到我喊證明我好信任你先係你面前喊
16.其實我會好努力
17.其實我成日笑到收唔到聲
18.其實我笑點好低
19.其實我鐘意天天天晴
20.其實我鐘意訓教 但成日失眠
2w

» LOG IN to write comment.

summerrrlee 唉 我簡直係地獄黑仔王 幾樣野一次過黎 希望黑完會好好運 3w

» LOG IN to write comment.

summerrrlee 甜甜的 bb味 3w

» LOG IN to write comment.

Normal summerrrlee
summerrrlee Rilakkuma x Alien couple 3w

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

summerrrlee 十四人差兩人 同期gathering 係正既 3w

» LOG IN to write comment.

  •   summerrrlee There's another luck in imperfection 4w

» LOG IN to write comment.

summerrrlee You are my beloved,always and forever 4w

» LOG IN to write comment.