sotimimpanda Lung of the city...
-Pulmó de la ciutat...
-Pulmón de la ciudad...
4d

» LOG IN to write comment.

sotimimpanda Starting the day as a child means that will be a super nice day!
-Començar el dia com un nen vol dir que sera un super bon dia!
-Empezar el día como un niño quiere decir que sera un super buen día!
5d

» LOG IN to write comment.

sotimimpanda The sun sets and it's cold... it's time to return to the warmth of home.
-El sol es posa i fà fred... és hora de tornar a la caliu d'una llar .
-El sol se pone y hace frio... es el momento de volver a la calidez de un hogar.
6d

» LOG IN to write comment.

sotimimpanda Thank you!-Gràcies!-Gracias!
Follow @best_streetview and #best_streetview Tag .
Thanks a @best_streetview For select a picture of me .
I am very happy and grateful!
See your @best_streetview Best gallery and tag your photos with #best_streetview
6d

» LOG IN to write comment.

sotimimpanda Sleep walks in the park ... now I can not open my eyes.
-Passejades amb son al parc... avui no puc obrir els ulls.
-Paseos con sueño por el parque... hoy no puedo abrir los ojos.
1w

» LOG IN to write comment.

sotimimpanda Good morning! Nature and cold.
-Bon dia! La naturalesa i el fred.
-Buenos días! La naturaleza y el frío.
2w

» LOG IN to write comment.

sotimimpanda It is when I drink I see clear ... Happy 2015!
-És quan bec que hi veig clar... Feliç 2015!
-Es cuando bebo que veo claro... Feliz 2015!
4w

» LOG IN to write comment.

sotimimpanda The last flight of 2014 , next year more and higher. Happy 2015!
-L'últim vol de l'any 2014, l'any que ve més i més alt. Feliç 2015!
-El último vuelo de 2014, el año que viene más y más alto. Feliz 2015 !
4w

» LOG IN to write comment.

sotimimpanda >Client: Landlubber !
Waiter: if my captain ?
Customer : A salt coffee! 🚣. >Client : Mariner d'aigua dolça !
Cambrer : si capità?
Client : Un cafè amb sal ! 🚣. >Cliente: Marinero de agua dulce!
Camarero: si mi capitán?
Cliente: un café con sal! 🚣
1mon

» LOG IN to write comment.

Normal Seronetty
sotimimpanda Matters the sunset diluted so fill your cup or open a second light ... (no filters and no editing)
-Assumptes que el capvespre dilueix per així omplir la seva copa
o obrir una segona llum ... ( No hi ha filtres i sense edició )
-Asuntos que el atardecer diluye para así llenar su copa
o abrir una segunda luz... (Sin filtros y sin edición)
1mon

» LOG IN to write comment.