skipcheng 帶住㡌帶住眼鏡都認得佢架 1w

» LOG IN to write comment.

skipcheng 8個月快快樂樂️訓先啦goodnight 2w

» LOG IN to write comment.

skipcheng 難得有飯食 2w

» LOG IN to write comment.

skipcheng 一定要食番個生蠔夠本 2w

» LOG IN to write comment.

skipcheng 生蠔與豐色豐色 2w
  •   scheungy 要多謝豐色豐色帶你來食生蠔 2w

» LOG IN to write comment.

skipcheng 呢個女仔好靚呀 如果識到佢就好啦 3w

» LOG IN to write comment.

skipcheng 依加係5點45分am 已經係番工途中。 話說昨天過了一個開心又興奮既假日之後導致夜晚失眠. 比我訓多下呀好能眼訓呀 收工未呀 4w

» LOG IN to write comment.

skipcheng Day off tea with yimyim 4w

» LOG IN to write comment.

1mon skipcheng
X-Pro II skipcheng
skipcheng Life=work 1mon

» LOG IN to write comment.

skipcheng Morning 7個月很快樂 1mon

» LOG IN to write comment.

1mon skipcheng
Normal skipcheng
skipcheng 想去日本食個拉麵。#okinawa 1mon

» LOG IN to write comment.

skipcheng 呢個女朋友又真係對我好好好好。所以唔洗理咩6個月我地大把6個月 1mon

» LOG IN to write comment.

skipcheng 唔好唔開心啦 2mon

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

2mon skipcheng
Amaro skipcheng
skipcheng 我真係好鍾意呢個BB 呀 2mon

» LOG IN to write comment.

skipcheng Happy birthday bb️我以後會繼續做好呢份工 請比我繼續 2mon

» LOG IN to write comment.

3mon skipcheng
Normal skipcheng
skipcheng 這是人生吧 笑著來捱打 3mon

» LOG IN to write comment.

skipcheng K11 resign team dinner 3mon

» LOG IN to write comment.

skipcheng 見咁多人食 要去試下 3mon

» LOG IN to write comment.

3mon skipcheng
Nashville skipcheng
skipcheng 好攰呀 好想去潛水呀 3mon

» LOG IN to write comment.