Normal ✩— ᴾᴵᴺᴳᴾᴼᴺᴳ —✩
ping_cawaii มองหาอนาคต 🙄
#tcgreview #tcgrepost
6d

» LOG IN to write comment.

Clarendon ✩— ᴾᴵᴺᴳᴾᴼᴺᴳ —✩
ping_cawaii *A place with real-life love......
.
.
แด่ ความงามที่แท้จริง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็จะยังคงงดงาม....รักแท้ก็เช่นกัน.
6d

» LOG IN to write comment.

Normal ✩— ᴾᴵᴺᴳᴾᴼᴺᴳ —✩
ping_cawaii .....บางคนไม่เข้าใจ

เมื่อมีรักแล้วจะรักษามันเช่นไร

บางคนอาจสูญเสียสิ่งที่มีค่าไป

เพราะรักษามันไว้ไม่เป็น......
#tcgreview #tcgrepost
1w

» LOG IN to write comment.

ping_cawaii อ่อยคืออะไรก้ไม่รู้.........????? แต่แฟนหนูไม่อยู่ ประตูก้ไม่ได้ล็อค. #5555555 1w

» LOG IN to write comment.

Gingham ✩— ᴾᴵᴺᴳᴾᴼᴺᴳ —✩
ping_cawaii *Let it go..... 🕊
——————
"อย่าโดนจับอิกนะเจ้านกน้อย"
2w

» LOG IN to write comment.

Normal ✩— ᴾᴵᴺᴳᴾᴼᴺᴳ —✩
ping_cawaii ความคิดไม่มีเสียง
____________________
#Morning #sunshine #tcgreview
3w

» LOG IN to write comment.

Normal ✩— ᴾᴵᴺᴳᴾᴼᴺᴳ —✩
ping_cawaii ถ้าคบคนสวยไม่รุ่ง หันมาคบ คนมีพุงแบบเราดีก่า > > > 🤘🏻❣ #tcgreview 3w

» LOG IN to write comment.

Normal ✩— ᴾᴵᴺᴳᴾᴼᴺᴳ —✩
ping_cawaii ชัดกว่า HD ก็ความรักของเรานี่แหละแก 🏻🏻 #tcgreview 3w

» LOG IN to write comment.

ping_cawaii รักกันไม่ได้ถูกใจกันทุกวัน โจทย์ใหญ่กว่านั้น คือ
ให้อภัยได้ไหมในบางวันที่เขาไม่ถูกใจเรา.. #tcgreview #tcgrepost
4w

» LOG IN to write comment.

Normal ✩— ᴾᴵᴺᴳᴾᴼᴺᴳ —✩
ping_cawaii มองหน้ามีไลน์ป่ะ
#tcgreview
4w

» LOG IN to write comment.

Normal ✩— ᴾᴵᴺᴳᴾᴼᴺᴳ —✩
ping_cawaii กฎของโลกนี้ ใครสบายใจกว่าชนะ #tcgreview 4w

» LOG IN to write comment.

Normal ✩— ᴾᴵᴺᴳᴾᴼᴺᴳ —✩
ping_cawaii ก่อนพระอาทิตย์จะลับไป... #tcgreview #kohkood 4w

» LOG IN to write comment.

ping_cawaii *My Powerpuff Girl 4w

» LOG IN to write comment.

Normal ✩— ᴾᴵᴺᴳᴾᴼᴺᴳ —✩
ping_cawaii Tiny coconut #whitesand 4w

» LOG IN to write comment.

Normal ✩— ᴾᴵᴺᴳᴾᴼᴺᴳ —✩
ping_cawaii young girl and the sea — ♡

#kohkoodisland
#tcgreview
4w

» LOG IN to write comment.

ping_cawaii เดินทางกว่า 8 ชั่วโมง ถึงสักที เกากูด... 🏖🏝
.
.
#kohkood #kohkoodisland
#tcgreview #tcgrepost
4w

» LOG IN to write comment.

Normal ✩— ᴾᴵᴺᴳᴾᴼᴺᴳ —✩
ping_cawaii Miss u already
#tcgreview #tcgrepost
1mon

» LOG IN to write comment.

Normal ✩— ᴾᴵᴺᴳᴾᴼᴺᴳ —✩

» LOG IN to write comment.