» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

  •   monakavehahangari پريسا خيلي خوش به حالت 2w
  •   parisafsm @monakavehahangari تنها خوبيش براي بودن همراه ادم ميتونه باشه وگرنه جك و جونور هميشه هست 2w

» LOG IN to write comment.

parisafsm Africa is always suprising . Stunning scenery to be found only in Africa 3w

» LOG IN to write comment.

parisafsm Come with me 4w

» LOG IN to write comment.

parisafsm Come with me 4w

» LOG IN to write comment.

parisafsm Come with me 4w

» LOG IN to write comment.

parisafsm Come with me 4w

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

parisafsm Come with me 2mon

» LOG IN to write comment.

parisafsm Come with me 2mon

» LOG IN to write comment.

parisafsm Come with me 2mon

» LOG IN to write comment.

parisafsm Come with me 2mon

» LOG IN to write comment.

  •   parisafsm @sunrise_sjs هستيم زير سايه اتون 2mon
  •   sunrise_sjs بزرگی ، بزرگوار 2mon
  •   parisafsm @sunrise_sjs عكساتونو هميشه دنبال ميكنم 2mon
  •   sunrise_sjs شما لطف داری 2mon
  •   parisafsm @sunrise_sjs دوست داشتم اگر وقتي پيدا ميكرديد از نظراتتون در مورد عكسا باخبر ميشد البته به ديده نقادانه و بسيار سختگيرانه 2mon
  •   sunrise_sjs بله چشم.....مدتی بدلیل سفر ام فعالیتم کمتر شده....بهش بربخورم میگم حتمن 2mon
  •   baharrezaee1987 Paris?? Tasmim nadari ye sari be ma bezani aya?? 2mon
  •   parisafsm @baharrezaee1987 نه هنوز تصميمي ندارم فعلا همه اش تو سفرم و الانم دارم براي سفر بعدي كارامو ميكنم فعلا كه برنامه ايي ندارم 2mon

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.