myersjustin #nikon F3 on #fujifilm superia 400 #35mm 7d

» LOG IN to write comment.

myersjustin #nikon F3 on #fujifilm superia 400 #35mm 7d

» LOG IN to write comment.

myersjustin #nikon F3 on #fujifilm superia 400 #35mm 7d

» LOG IN to write comment.

myersjustin #nikon F3 on #fujifilm superia 400 #35mm 1w

» LOG IN to write comment.

myersjustin #nikon F3 on #fujifilm superia 400 #35mm 1w

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

myersjustin #nikon F3 on #fujifilm superia 400 #35mm 1w

» LOG IN to write comment.

Normal Justin Myers
myersjustin #nikon F3 on #fujifilm superia 400 #35mm 1w

» LOG IN to write comment.

myersjustin #nikon F3 on #fujifilm superia 400 #35mm 1w

» LOG IN to write comment.

myersjustin #nikon F3 on #fujifilm superia 400 #35mm 1w

» LOG IN to write comment.

myersjustin #nikon F3 on #fujifilm superia 400 #35mm 1w

» LOG IN to write comment.

myersjustin #nikon F3 on #fujifilm superia 400 #35mm 1w

» LOG IN to write comment.

myersjustin #nikon F3 on #kodak ultramax 400 #35mm 2w

» LOG IN to write comment.

Normal Justin Myers
myersjustin #nikon F3 on #kodak ultramax 400 #35mm 2w

» LOG IN to write comment.

myersjustin #nikon F3 on #fujifilm superia 400 #35mm 1w

» LOG IN to write comment.

myersjustin #nikon F3 on #kodak ultramax 400 #35mm 2w

» LOG IN to write comment.

myersjustin #nikon F3 on #kodak ultramax 400 #35mm 2w

» LOG IN to write comment.

myersjustin Follow my partner in crime from the @supportnetwork @monolakes | #nikon F3 on #kodak ultramax 400 #35mm 2w

» LOG IN to write comment.

myersjustin #nikon L35 AF2 on #kodak ultramax 400 #35mm 2w

» LOG IN to write comment.

myersjustin #nikon L35 AF2 on #kodak ultramax 400 #35mm 2w

» LOG IN to write comment.