Armie Rosaroso
6mon / X-Pro II
Armie Rosaroso
6mon / Amaro
Armie Rosaroso
7mon / Normal
Armie Rosaroso
7mon / Rise
Armie Rosaroso
7mon / Amaro
Armie Rosaroso
7mon / X-Pro II
Armie Rosaroso
7mon / X-Pro II
Armie Rosaroso
7mon / X-Pro II
Armie Rosaroso
7mon / Earlybird
Armie Rosaroso
8mon / X-Pro II
Armie Rosaroso
11mon / Normal
Armie Rosaroso
11mon / Normal
Armie Rosaroso
11mon / Normal
Armie Rosaroso
1y / Normal
Armie Rosaroso
1y / Valencia
Armie Rosaroso
1y / Normal
Armie Rosaroso
1y / Normal
Armie Rosaroso
1y / Normal
Armie Rosaroso
1y / Normal
Armie Rosaroso
2y / Walden