Armie Rosaroso
5mon / X-Pro II
Armie Rosaroso
5mon / Amaro
Armie Rosaroso
6mon / Normal
Armie Rosaroso
6mon / Rise
Armie Rosaroso
6mon / Amaro
Armie Rosaroso
6mon / X-Pro II
Armie Rosaroso
6mon / X-Pro II
Armie Rosaroso
6mon / X-Pro II
Armie Rosaroso
6mon / Earlybird
Armie Rosaroso
7mon / X-Pro II
Armie Rosaroso
10mon / Normal
Armie Rosaroso
10mon / Normal
Armie Rosaroso
10mon / Normal
Armie Rosaroso
1y / Normal
Armie Rosaroso
1y / Valencia
Armie Rosaroso
1y / Normal
Armie Rosaroso
1y / Normal
Armie Rosaroso
1y / Normal
Armie Rosaroso
1y / Normal
Armie Rosaroso
1y / Walden