mickyalon הערב בתוכנית חיסכון ערוץ 2 על מחאת ההורים אל מול מחירי שיעורי הנהיגה הגבוהים, הורדת יוקר המחייה אומר גם להקטין את מחירי שיעורי הנהיגה, הצעתי היא לשלב את שיעורי הנהיגה במערכת החינוך תוך השתתפות מערכת החינוך בעלות השיעורים,סיבסוד להורים כי זה מגיע לנו ! מורידים את יוקר המחיה יחד ! מיקי אלון יו"ר הנהגת הורים גימנסיה,חבר וועדי הורים וחבר ארגון ההורים הארצי. 21h

» LOG IN to write comment.

mickyalon הערב בתוכנית חיסכון ערוץ 2 על מחאת ההורים אל מול מחירי שיעורי הנהיגה הגבוהים, דיברתי ודיברתי אבל קיצצו ,התבלבלו בשמי ((: ושייכו אותי למועצת שומרון חחח ...לא נורא. הורים ,לא לוותר ! הורדת יוקר המחייה אומר גם להקטין את מחירי שיעורי הנהיגה, הצעתי היא לשלב את שיעורי הנהיגה במערכת החינוך תוך השתתפות מערכת החינוך בעלות השיעורים,סיבסוד להורים כי זה מגיע לנו ! מורידים את יוקר המחיה יחד ! מיקי אלון יו"ר הנהגת הורים גימנסיה,חבר וועדי הורים וחבר ארגון ההורים הארצי. 22h

» LOG IN to write comment.