m2eng *
با واژه ی آزادی لب را به گشا جنگل
فریاد قیام افکن در طاق فضا جنگل

بستند دو صد زنجیر بر گردن آزادی
شیپور رهائی را آور به صدا جنگل

در حسرت آزادی دل ها به عذاب آمد
چون رود روان گشته خون از مژه ها جنگل

عاشق چو فرهادم شیرین من آزادی
از چنگ ددان بستان شیرین مرا جنگل

این قافله ی غافل در خواب قرون مانده
گیتار تکامل را آور به نوا جنگل

در وسعت خاموشی آتش ز تو جان گیرد
زآن آتش تو خیزد خورشید وفا جنگل

انفاس تو سرشار از انفاس مسیحائی
گلبانگ وطن گیرت فریاد رسا جنگل

با غرش شیرانت این زوزه گرگان را
در صحنه گلشن ها خاموش نما جنگل

سر سبزی سیمایت رنگی ابدی دارد
چون خضر مگر خوردی از آب بقا جنگل ؟

تو روح بهارانی ، من نعش کویرستان
از ظلم رهایم ده واز درد جدا جنگل

ادلی زده گر آتش بر خرمن ظلمت ها
در مشعل دل دارد چون نور خدا جنگل

میراسماعیل جباری نژاد
3w
 •   mah_so چقد خوبه 3w
 •   m2eng مچکرم @mah_so 3w
 •   nargssi خيلي زيباست.كجاست؟ 3w
 •   m2eng ابتدای استان گیلان از سمت قزوین...مسیر پیاده روی و آبشار عالیشدشت @nargssi 3w

» LOG IN to write comment.

m2eng از جناب اقای احمدی بابت این لطفشون واقعا سپاسگذارم 3mon

» LOG IN to write comment.

m2eng ...جاده در دست تعریض است 4mon

» LOG IN to write comment.

m2eng ♡ غصه می سوزد مرا ، باران ببار
کوچه می خواند تو را ، باران ببار
ابرها را دانه دانه جمع کن
بر زمین دامن گشا ، باران ببار
خاک اینجا تشنه ی دلتنگی است
آسمان را کن رها ، باران ببار
باغبان از کوچه باغان رفته است
ابر را جاری نما ، باران ببار
موج میخواهد بیابان سکوت
با خوِد دریا بیا ، باران ببار
تا بیاید آن بهار سبز سبز
تازه تر باید هوا ، باران ببار
سینه ام آشوب و دل خونابه است
غصه می سوزد مرا ، باران ببار ♡
8mon

» LOG IN to write comment.

m2eng ♡♡♡♡♡♡
به نام اوست هر طرحی که در ان،رنگیست از حق
به نام نامییه نامهای زیبایش
به نام خالق زیبای رنگین کمان
پلی از رنگهایه زیبای جهان
پلی که غنیمت است دیدنش به هر جهت
پلی که رو نمیکند خودش را به هر جهت
آب که میدانی سراسر پاکیست
نور هم تمامش عظمت است
حاصل پیوند آب و نوری که به حق باشد
رنگین کمان رنگ به رنگ حق میشود
در کودکی ام زیاد دیده ام پلی رنگ به رنگ
خب به حق بود چون نگاه داشتم همیشه به آسمانش
رنجی میبرم از دوری و ندیدنش
گمان میبرم اختلافیست بین نور و ابر ♡♡♡♡♡♡
8mon

» LOG IN to write comment.

m2eng نقل است شبهاي زيادي
ﺷﺎﮔﺮﺩﯼ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻭﺗﻀرع ﺑﻮﺩ!
ﺩﺭﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﺪﺗﯽ ﮔﺬﺷﺖ تا اﺳﺘﺎﺩﺧﻮﺩﺭﺍ،ﺑﺎﻻﯼ ﺳﺮﺵ ﺩﯾﺪ،ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻌﺠﺐ اﻭﺭﺍ،ﻧﻈﺎﺭﻩ میکند!
ﺍﺳﺘﺎﺩﭘﺮﺳﯿﺪ:اﯾﻦ ﻫﻤﻪ عبادت و ﺍﺑﺮﺍﺯﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻭﮔﺮﯾﻪ براي چيست؟
ﺷﺎﮔﺮﺩﮔﻔﺖ:ﺑﺮﺍﯼ ﻃﻠﺐ ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍﺯ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ،
ﺍﺳﺘﺎﺩﮔﻔﺖ:
به این سوال جواب بده!
ﺍﮔﺮﻣﺮﻏﯽ ﺭﺍ،ﭘﺮﻭرﺵ ﺩﻫﯽ،ﻫﺪﻑ ﺗﻮﺍﺯﭘﺮﻭﺭﺵِ ﺁﻥ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺷﺎﮔﺮﺩﮔﻔﺖ:
ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﮑﻪ ﺍﺯﮔﻮﺷﺖ ﻭﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺁﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪﺷﻮﻡ،
ﺍﺳﺘﺎﺩﮔﻔﺖ:
اﮔﺮﺁﻥ ﻣﺮﻍ،ﺑﺮﺍﯾﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﻭﺯﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪ،ﺁﯾﺎ ﺍﺯﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮﺩ،ﻣﻨﺼﺮﻑ
میشوی؟
ﺷﺎﮔﺮﺩﮔﻔﺖ:
ﺧﻮﺏ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﻧﻪ!نمیتوانم,ﻫﺪﻑ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺯﭘﺮﻭﺭﺵ ﺁﻥ ﻣﺮﻍ، ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ،ﺗﺼﻮﺭﮐﻨﻢ!
ﺍﺳﺘﺎﺩﮔﻔﺖ:
ﺍﮔﺮﺍﯾﻦ ﻣﺮﻍ,ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﺨﻢ ﻃﻼ ﺩﻫﺪﭼﻪ ! ﺁﯾﺎ ﺍﻭرا بازخواهیﮐﺸﺖ،ﺗﺎﺍﺯﺁﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪﮔﺮﺩﯼ؟
ﺷﺎﮔﺮﺩﮔﻔﺖ :
ﻧﻪ ﻫﺮﮔﺰﺍﺳﺘﺎﺩ، ﻣﻄﻤﺌﻨﺎﺁﻥ ﺗﺨﻤﻬﺎ،ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻭﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪﺑﻮﺩ!
ﺍﺳﺘﺎﺩﮔﻔﺖ:
ﭘﺲ ﺗﻮﻧﯿﺰ،ﺑﺮﺍﯼﺧﺪﺍﻭﻧﺪ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺵ!...ﺗﻼﺵ ﮐﻦ،ﺗﺎ ﺑﺎﺍﺭﺯﺵ ﺗﺮﺍﺯﺟﺴﻢ,ﮔﻮﺷﺖ,ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﺖ ﮔﺮﺩﯼ،ﺗﻼﺵ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ،ﻫﺴﺘﯽ ﻭﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ،ﻣﻔﯿﺪﻭ ﺑﺎﺍﺭﺯﺵ ﺷﻮﯼﺗﺎدرﻣﻘﺎﻡ ﺗﻮﺟﻪ،ﻟﻄﻒ ﻭﺭﺣﻤﺖِ ﺍﻭ قرارگيري…
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ...
ﺍﺯﺗﻮﮔﺮﯾﻪ ﻭﺯﺍﺭﯼﻧﻤﯽﺧﻮﺍﻫﺪ! اﻭ، ﺍﺯ ﺗﻮتفکر،ﺣﺮﮐﺖ،ﺭﺷﺪ ،ﺗﻌﺎﻟﯽ، ﻭﺑﺎﺍﺭﺯﺵ ﺷﺪﻥ ﺭﺍﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪﻭ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﺩ،
ﻧﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻭﺯﺍﺭﯼ و عبادت کورکورانه!
9mon

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

m2eng آن روزها در آن دورها كه دل وديده درهم گره خوردند، درختي پيداست روي شاخه هايش اميد مي خواند زير سايه اش آرزو آرميده است من دست در دست خيال مي روم ، مي روم تا مرز خدا ،تا مرز خدا راهي نيست 11mon

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

m2eng ...غروب سد منجیل 1y
 •   hasti_fhr چه غروبیست 1y
 •   yasnafarnam کلا غروبو دوس ندارم 1y
 •   asemanearam چه زیبا 1y
 •   yasin8181 خییییلی زیبا 12mon
 •   f_pursayah کجاست؟ 10mon
 •   m2eng اولین پیام رو خوندید عایا؟! @farzanehpursayah 10mon
 •   f_pursayah اره.منظورم اینه کدوم استان؟؟منجیل خودش کجاست؟؟ 10mon
 •   m2eng سد منجیل نمیدونید کحاست واقعا؟استان گیلان توی مسیر به سمت شمال هست @farzanehpursayah 10mon

» LOG IN to write comment.

m2eng ...دلخراش اما تکراری 1y
 •   m2eng خواهش میکنم @hasti_fhr 1y
 •   m2eng نخیر ؛ خواهش میکنم و راحت باشین @hasti_fhr 1y
 •   a_salimi نیستید؟ 1y
 •   m2eng هستم عزیزم....اما خیلی متاسفانه وقت ندارم عکس بزارم @a_salimi 1y
 •   a_salimi @m2eng ان شاءالله ک خیره.موفق باشی 1y
 •   m2eng قربون شما....مرسی اقای سلیمی@a_salimi 1y
 •   nilufarseife به سبب جاده هاي استانداري است كه داريم !!!! 10mon
 •   m2eng بله واقعا بی تاثیر نیست @nilufarseife 10mon

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

 •   sozan669 فكر كنم 1y
 •   m2eng خب اره واقعا گناه دارن اگه اسیر باشن...ازادش نمیکنی چرا خب؟ @shifte313 1y
 •   helen_h60 لااااااااایک 1y
 •   m2eng مرسی @helen_h60 1y
 •   shifte313 من کاریش ندارم. داداشم زیاد دوست نداره ازادش کنه. دلم یراش میسوزه 1y
 •   m2eng 😯 @shifte313 1y
 •   labeik14 وای چه قشنگه 12mon
 •   m2eng ممنون @labeik14 12mon

» LOG IN to write comment.

m2eng تصویر در تصویر 1y
 •   m2eng خب ما که ازادش کردیم رفت و نداریم متاسفانه @parisa0078 1y
 •   m2eng سپاسگذارم @yasnafarnam 1y
 •   parisa__nasiri حیفش...شما قزوینی نه؟!اگه نگهش داشته بودیا خانواده نزدیک شهرتونن میگفتم بیان بگیرن خخخخخ...البته دلفینها هم پرواز میکنن 1y
 •   m2eng خب اینو برای یه کوچولویی میخواستیم بیاریم اما دلمون نیومد....اما میتونم ادرسشو بدم @parisa0078 1y
 •   parisa__nasiri خودم نیستم برم بیارمش...وگرنه حتمن ادرسشو میگیرفتم 1y
 •   m2eng خب پس این همونجا بمونه بهتره @parisa0078 1y
 •   parisa__nasiri بله حیفش 1y
 •   m2eng ممنون @___imz 1y

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.