kiffyan 與你的每一刻,也充滿着光芒 3w

» LOG IN to write comment.

kiffyan 台灣!! 4w

» LOG IN to write comment.

kiffyan @karakamkam 願這雙會一直走着同一個方向,同一條路。 1mon

» LOG IN to write comment.

kiffyan 多謝jacky gor係622既9月既照顧,同幫助!!希望係係新鋪有好既發展,事事順利!!byebye la 9527 1mon

» LOG IN to write comment.

kiffyan 我怕我普通-遇著特別的你
靈魂沒有字幕-頑強並脆弱如我 愛到太辛苦怎說起
2mon

» LOG IN to write comment.

kiffyan @jerrynsl 龍b,,,2年後見 2mon

» LOG IN to write comment.

kiffyan 唔帶反屋企,,個心硬係唔舒服咁!! 4mon

» LOG IN to write comment.

kiffyan 有緣。。。 5mon

» LOG IN to write comment.

kiffyan 第二年的聖誕!! 5mon

» LOG IN to write comment.

kiffyan 預祝兩年快樂!! 5mon

» LOG IN to write comment.

kiffyan 收工,,係食餐好既!!! 5mon

» LOG IN to write comment.

kiffyan 殺蝸牛大行動!! 6mon

» LOG IN to write comment.

kiffyan 眨下眼就9年了!! 6mon

» LOG IN to write comment.

kiffyan 好味!!? 6mon

» LOG IN to write comment.

kiffyan 又話d魚醜,但又係咁望!! 7mon

» LOG IN to write comment.

kiffyan 巧遇朋友!! 7mon

» LOG IN to write comment.

kiffyan Good show,, 7mon

» LOG IN to write comment.

kiffyan 容許。自私。靜 7mon

» LOG IN to write comment.

kiffyan 新鮮,多膏,大隻@boss_seafood
建議6兩係最正既又平,有免費送貨嫁!!
快d試下喇!!
7mon

» LOG IN to write comment.

kiffyan ''我們的第一次'' 8mon

» LOG IN to write comment.