jedachillout All truly great thoughts are conceived by walking. -Friedrich Nietzsche
ความคิดดีๆ มักจะเกิดขึ้นขณะออกเดิน
3w

» LOG IN to write comment.

jedachillout Challenges are gifts that force us to search for a new center of gravity. Don't fight them. Just find a different way to stand. - Oprah Winfrey
ความท้าทายเป็นเหมือนของขวัญที่ผลักดันให้เราหาจุดสมดุลใหม่ อย่าต่อสู้กับมัน แต่จงหาทางใหม่ๆที่จะยืนหยัด
4w

» LOG IN to write comment.

  •   sunfern สีเหลืองม่ายยออกเหรอคะ 4w
  •   jedachillout @sunfern เพิ่งออกไปอาทิตย์ก่อน ช่วงที่พี่ไม่อยู่ แต่พี่เก็บเม็ดไว้ให้เก๋ละ 4w
  •   sunfern เย้ๆๆๆ ขอบคุณค้าบบ นี่เก๋ลุ้นสีขาวเหลืออยู่ต้นเดียว ไม่ออกดอกซะที 4w

» LOG IN to write comment.