» LOG IN to write comment.

izeliv 面壁. 2w

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

izeliv 傷口都未好番就要搵定師傅補飛.

#跪求香港紋fineline的紋身師
3w

» LOG IN to write comment.

izeliv Besttttttt. 3w

» LOG IN to write comment.

izeliv 個蟹湯同醬蟹... 4w
  •   kintonggg 我都好想食醬蟹.... 未食過 4w

» LOG IN to write comment.

izeliv 芝士排骨. 4w

» LOG IN to write comment.

izeliv 假仆街 真仆無咁優雅. 4w

» LOG IN to write comment.

izeliv 飄雪在擁抱行人. 4w

» LOG IN to write comment.

izeliv Snow time, Snack time. 4w

» LOG IN to write comment.

izeliv Same bed after 7mths. 4w

» LOG IN to write comment.

izeliv (考眼力) 下雪了. 4w

» LOG IN to write comment.

izeliv 正正. 4w

» LOG IN to write comment.

izeliv 樣衰唔緊要 問題係你性格差 _ _. 1mon

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

izeliv 如果你未試過洗完頭12個鐘後都好似岩岩洗完咁濕 唔好同我講你把頭髮好傷.
#濕濕碎
1mon

» LOG IN to write comment.

izeliv 純粹無聊. 1mon

» LOG IN to write comment.