i.aik Finally! Glico ice-cream 4d

» LOG IN to write comment.

i.aik When I saw a plane flew by, I miss my vacation!! 5d

» LOG IN to write comment.

i.aik Big shrimps day! 1w

» LOG IN to write comment.

i.aik 1w

» LOG IN to write comment.

i.aik It's chiller in Bangkok 🌬 2w

» LOG IN to write comment.

i.aik Soak up the Sun 2w

» LOG IN to write comment.

i.aik Spotlight a new life there 2w
  •   pk_chunxi ฝนตกมั้ยอ่า 2w
  •   pik_nattawut น่ารักๆ 2w
  •   i.aik @pk_chunxi ตกแต่เช้าเลยยว 2w
  •   i.aik @pik_nattawut ช่ายๆ แม่มันทำไข่ตกมาเมื่อวันก่อน เลยเก็บไปใส่ให้ ไม่นานก็เจอตัวแม่มันมากกไข่ละ 2w

» LOG IN to write comment.

i.aik งานพลีชีพ ในเมื่อเพื่อนตั้งใจถ่ายให้ เราก็ต้องกล้าลง! First time photo shoot by my friend! 2w

» LOG IN to write comment.

i.aik ชาตินึงเจอกันที//long time no see 3w

» LOG IN to write comment.

i.aik Platters for two 🦂 3w

» LOG IN to write comment.