» LOG IN to write comment.

huseyin_kandemir #EğilKalesi Eğil sınırları içerisinde savunma amaçlı yapılan kalelerden en önemlisidir. Tarihi kaynaklarda kalenin Asurlular tarafından yapıldığı anlatılmaktadır. Kale, doğal bir kayalık zemin üzerine oturtulmuş ve üç tarafı derin vadilerle çevrili olup, öteki tarafı da oyularak, stratejisi önemli bir yapıya kavuşturulmuştur. Asurlular döneminde muhtemelen sadece iç kale olarak yapılan esere, daha sonraki dönemlerde dış kale de ilave edilmiştir. Kale, sur duvarları ve burçlarla güçlendirilmiş olup, dış sur vadinin hemen yanı başında başlamakta ve güney yamacı boyunca devam etmektedir.
Kalenin, kuzeyindeki sarp kayalık alanın yüzeyinde, kayalığın düzeltilmesiyle elde edilmiş dikdörtgen panoda Asur kral kabartması ile günümüzde okunamayacak kadar silikleşmiş çivi yazılı kitabe dikkati çekmektedir. Kabartmanın Asur Kralı III. Salmanassar’a (M.Ö. 859–824) ait olduğu kabul edilmektedir.
5d

» LOG IN to write comment.

  •   banuer Aa tavan 5d
  •   huseyin_kandemir O bildigin tavanlardan değil Banu hocam 1712 yılında yapılan kalem işi süslemelerle örtülü tavan o @banuer 5d

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

Normal Hüseyin Kandemir

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

huseyin_kandemir 4w

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.