» LOG IN to write comment.

golfy_nk ภาระกิจล้มเหลวเพราะ GPRS Google map คราวหน้าไม่เชื่อแล้ว พามายอดดอยอินทนนท์ซะงั้น 18h
 •   golfy_nk @ken_modernine มาวันเดียวเอง 2h
 •   kookui_badboyvalley มาเชียงใหม่เหรอครับ 2h
 •   golfy_nk @kookui_badboyvalley ครับมาธุระไปเช้า ค่ำก็กลับแล้ว ไปแบบงงเลยหลงทางครับ 1h
 •   sakodapenkun น่ารักจุงวิวก็สวย 1h

» LOG IN to write comment.

golfy_nk หิว... 2d

» LOG IN to write comment.

golfy_nk คนที่อ่อนแอ ย่อมแพ้อุปสรรคง่ายๆ ส่วนคนที่เข้มแข็งย่อมไม่ยอมแพ้ เมื่อพบอุปสรรคก็แก้ไขไปรักษาการงานหรือสิ่งมุ่งจะทำไว้ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น ถืออุปสรรคเหมือนอย่างสัญญาณไฟแดงที่จะต้องพบเป็นระยะ ถ้ากลัวจะต้องพบสัญญาณไฟแดงตามถนนซึ่งจะต้องหยุดรถ ก็จะไปข้างไหนไม่ได้ แม้การดำเนินชีวิตก็ฉันนั้น ถ้ากลัวจะต้องพบอุปสรรค ก็ทำอะไรไม่ได้ 2d
 •   golfy_nk @jaaey_ladda ขอบคุณครับ 2d
 •   neung_surang @golfy_nk คนที่ตัวโตบางคนยอมแพ้อะไรง่ายๆ ความเข้มแข็งไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของร่างกายจริงๆ น้ะ ดูภาพแล้วสดชื่นสดใสดีค่ะ 2d
 •   wongbutrod_ann สวยสดชื่นดีจังค่ะ 2d
 •   pear_anant สวยจังค่ะ ชอบแคปนะค่า 2d

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

golfy_nk ตาลเอ๋ย ตาลโตนด
มีประโยชน์แก่มนุษย์นั้นสุดแสน
ปลูกไว้มากไม่ต้องหวาดจะขาดแคลน
ได้ทดแทนทุนที่ปลูกผูกกำไร
รุ่นบิดามารดาเอามาปลูก
ชั้นลูกลูกไม่คิดเพาะเหมาะตรงไหน
นั่งแต่เก็บใช้กันทุกวันไป
ไม่เท่าไรตาลจะหมดก็อดกัน
เมื่อต้นตาลแก่อายุจะลุล่วง
จึงคิดห่วงปลูกเพิ่มเริ่มขยัน
แต่ต้นตาลโตไม่ได้ในสามวัน
แก่ไม่ทันขาดประโยชน์จะโทษใคร
ถ้าใช้พลางปลูกพลางระหว่างนี้
จะได้มีตาลชุกทุกสมัย
ท่านผู้ใหญ่มีจิตช่างคิดไกล
ปลูกตาลให้มรดกตกถึงเรา
เราจึงควรหวนคิดมีจิตบ้าง
มีที่ว่างควรจะปลูกให้ลูกเขา
ให้รุ่นหลังไว้เป็นทุนเห็นคุณเรา
จึงควรเฝ้าปลูกทยอยค่อยทำไป
.
.
.
ทำไรอะดี..
4d

» LOG IN to write comment.

golfy_nk จงหาความดี จากคนที่เลว จงหาความเลว จากคนที่ดี 4d

» LOG IN to write comment.

golfy_nk ง่ ว ง

ปล. ขอบคุณน้องชาย ได้รับแล้วครับ
5d

» LOG IN to write comment.

golfy_nk ของหวานมื้อค่ำมันเทศต้มน้ำตาลกับวุ้นว่านหางจระเข้ 1w

» LOG IN to write comment.

golfy_nk วันนี้ตื่นเช้ามาทำพะโล้ใส่บาตร โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ 1w

» LOG IN to write comment.

golfy_nk ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเกิดมาด้วยกรรม และดำเนินไปตามกรรมที่ตนทำไว้ มีกรรมจำแนกให้ผิดแผกแตกต่างกันบรรดาสัตว์เหล่านั้น มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่สุด เพราะมนุษย์มีโอกาสทำความดีได้ทุกชนิด ตั้งแต่ความดีเล็กน้อย ไปจนถึงความดีขั้นสูงสุด คือการบรรลุมรรค ผล นิพพาน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า "การได้อัตภาพเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก" แต่การดำเนินชีวิตให้ถูกทางเมื่อมาแล้วยังยากกว่า เพราะถ้าดำเนินชีวิตไม่ถูกทางแล้วชีวิตในอนาคตมีแต่จะตกต่ำลง ยากนักที่จะมีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ การเกิดเป็นมนุษย์ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างนำเกิดฉันใด การดำเนินชีวิตให้ถูกต้องเมื่อเกิดมาแล้ว ก็ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างฉันนั้น มนุษย์ต้องอาศัย บุญ มีทาน เป็นต้นนำเกิด การดำเนินชีวิตให้ถูกต้องก็ต้องอาศัยสมบัติ 4 อย่าง พระพุทธองค์ตรัสเรียกว่า จักกะ 4 หรือ จักร 4 เป็นสำคัญผู้ใดมีจักร 4 อย่างนี้ ย่อมได้รับโภคทรัพย์ ยศ ชื่อเสียงความสุข และความเจริญตลอดชีวิต
1. คือการได้อยู่ที่อันสมควรอยู่คือเกิดในบวรพระพุทธศาสนา หรือถิ่นที่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่ไปถึง หรือเป็นที่อยู่ หรือเป็นที่ผ่านไปมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระสงฆ์สาวก หรืออุบาสก อุบาสิกา ผู้นับถือพระรัตนตรัย

2. คือการได้อยู่ใก้ลกับสัตบุรุษ ผู้มีศัทธาในพระศาสนา เชื่อมั่นในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เชื่อกรรมและผลของกรรม เชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นผู้มีศีล เป็นผู้มีพาหุสัจจะ คือ สดับฟังตรับฟังมาก มีหิริ ความละอายบาป มีโอตตัปปะ ความกลัวบาป มีจาคะ ยินดีในการให้ไม่ตระหนี่ และมีปัญญารู้จัก อะไรควร ไม่ควรตลอดจนมีปัญญาพาตนให้พ้นทุกข์ได้

3. คือการตั้งตนไว้ชอบ มีความตั้งใจ หาใช่คบหาแต่ผู้มีศีลมีธรรมอย่างเดียว ต้องมีใจรักษาศีล 5 เป็นอย่างต่ำ มีกุศลกรรมบถ 10 เป็นอย่างสูง ส่วนใครสามารถจะทำฌาน วิปัสสนา มรรค ผล อันเป็นอุตตริมนุสสธรรม คือธรรมที่ยิ่งกว่า ธรรมของมนุษย์ให้เกิดได้ ยิ่งประเสริฐ

4. ต้องอาศัยบุญแต่ปางก่อนในชาติที่ล่วงมาแล้วนำเกิด เมื่อมีชีวิตอยู่ ได้อยู่ในที่สมควร ได้พบพระพุทธศาสนา ได้คบหาสัตบุรุษและฟังธรรมจากท่าน ทำให้ตั้งตนไว้ชอบ สนใจในการทำบุญกุศล ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติ เพื่อบรรลุ มรรค ผล นิพพาน อันเป็นกุศลสูงสุด ก็ล้วนอาศัย บุญ ที่ได้เคยทำไว้เป็นปัจจัยให้เกิดเป็นมนุษย์อีก "อันบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าบุญมีประมาณน้อย จักไม่มาถึง แม้หม้อน้ำยังเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยาดๆ ฉันใด นักปราชญ์สั่งสมบุญแม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มด้วยบุญ ฉันนั้น"
1w
 •   neung_surang @golfy_nk เป็นความรู้ใหม่เลยค่ะ 🏻🏻🏻 1w
 •   chomchompo มีความสุข ทุกครั้งที่ได้มาชมไอจีพี่กอล์ฟ ได้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตมากมาย 1w

» LOG IN to write comment.

 •   choticic 🙄🙄🙄🙄🙄 1w
 •   wongbutrod_ann เมนูนี้ไม่เคยเห็นเลย ดูน่าทานดีจัง ทำขายหรอคะ 5d
 •   jasminwolf888 เจิดด้านความคิดสร้างสรรค์ ผ่านรสชาดเค็กยุโรปมามาก แต่นี่ น่าทึ่งมากค่ะ 4d
 •   golfy_nk @jasminwolf888 ขอบคุณครับ .... เห็นมันเทศสีสวยดีครับ เลยลองเอามาทำขนมดูบ้างครับ 4d

» LOG IN to write comment.

golfy_nk . 2w
 •   golfy_nk @kittirat_aom พี่สั่ง...น้องก็ทำนะ 555 2w
 •   golfy_nk @neung_surang ใช้ดอยตุงครับ. มอร์นิ่งครับ 🏻️ 2w
 •   neung_surang @golfy_nk มอร์นิ่งค่ะ สู้สู้ ตั้งใจทำงานเน้อะ 2w
 •   wonybon cooool 5d

» LOG IN to write comment.

golfy_nk ビスケット 2w
 •   thnkrit แง้ ๆๆๆ เค้าอยากได้ช้างด้วย ม่ายมีอ่า 2w
 •   pear_anant เป็นพิมพ์ที่น่าร้ากกกค่ะ 2w
 •   golfy_nk @pear_anant อรุณสวัสดิ์ครับพี่แพร แต่บางอันกดออกมาแล้วขนมไม่ค่อยสวยเลยครับ 2w
 •   golfy_nk @thnkrit มีแต่หมูอู๊ด อู๊ด 2w

» LOG IN to write comment.

 •   mini.cool.ple @golfy_nk หยุดไม่ตรงงกันเลย ชิ 2w
 •   neung_surang น่าทานนนนน ^^ @golfy_nk มีขนมแล้วขาดกาแฟเย็นสักแก้วไหม ??? 2w
 •   golfy_nk @neung_surang ก็น่าจะดีนะ 555 สักชิ้นมั้ยครับ 2w
 •   mkp_chrsm @golfy_nk น่าอร่อยเชียวคับพี่ 2w

» LOG IN to write comment.

golfy_nk ถ้าความรำคาญมันปรากฏก็โปรดทราบว่า "ไฟ" คือโทสะมันกินเข้าอีกแล้ว 2w

» LOG IN to write comment.

golfy_nk มหาบุรุษ เปรียบมนุษย์ ไว้สี่เหล่า
หนึ่ง บัวบาน ยามเช้า เก่งเหลือหลาย
การรับรู้ สิ่งใด ย่อมง่ายดาย
สอนได้ง่าย เปรียบดอกบัว พ้นวารี
สอง ดอกบัว บานวันพรุ่ง รุ่งวันใหม่
รอธารา น้ำใส จึงเปล่งสี
ได้ฟังธรรม ขยายชื่น รื่นฤดี
จิตเปรมปรีด์ หมดคลาย หายข้องใจ
สาม บัวใต้ น้ำลึก ใกล้ปลาเต่า
ใช้ศรัทธา ชาดกเล่า ให้เลื่อมใส
สี่ สุดท้าย อยู่ใต้ตม ตรมหทัย
ยากช่วยให้ พ้นพาน อาหารปลา
3w

» LOG IN to write comment.

golfy_nk คนที่เชื่อเรื่องกรรม ย่อมสามารถอดทน ยอมรับความทุกข์ยากลำบาก ความผิดหวังขมขื่นและเคราะห์ที่เกิดแก่ตนได้ ไม่ตีโพยตีพายแต่ประการใดว่าโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมเลย ตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ทำดีแล้วไม่ได้ดี
พระธรรมสิงหบุราจารย์
(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

เอาบุญมาฝากครับ
3w
 •   pear_anant สาธุค่ะ 3w
 •   neung_surang อืมมมม ... จริงค่ะ เมื่อก่อนตีโพยตีพาย แต่เดี๋ยวนี้เฉยล้ะแฮะ @golfy_nk 3w
 •   po.pe.ye_cnx น้ำต้นบนสาดแหย่ง งามครับ 3w

» LOG IN to write comment.

golfy_nk สรวมชีพบังคมบรมนาถ
พระภูมิพลมหาราชรังสรรค์
ทรงครองราไชศูรย์สมบูรณ์ครัน
ประชานันท์แซ่ซ้องพระพรชัย
3w

» LOG IN to write comment.

golfy_nk เหมือนจะเป็นของคาว แต่ที่จริงแล้วเป็นขนมหวาน หอมกลิ่นตาล เนื้อนุ่มหนึบ หวานด้วยน้ำเชื่อม มันเค็มด้วยมะพร้าวขูดคลุกเกลือนิดหน่อย ที่สำคัญนี่กว่าจะได้กินต้องทำข้ามวันและก็ไม่ได้มีให้ทำบ่อยนัก 4w
 •   clairel3ear ไม่เคยทานเลยค่ะ 3w
 •   golfy_nk @clairel3ear กอล์ฟก็เพิ่งเริ่มได้ชิมเมื่อหลายปีมาแล้วครับ ชอบเลยลองทำดูบ้าง 3w
 •   chayakon_chai หน้าทานจังเลยคะ 3w
 •   snop_playgirl ชอบกินมาก หาซื้อยากมากค่ะ 2w

» LOG IN to write comment.