fkuku
野,可以亂食
說話,唔可以亂講
22h

» LOG IN to write comment.

fkuku #
看見別人眼中的刺,卻看不見自己的樑木。
23h

» LOG IN to write comment.

fkuku
世上沒有最適合的情侶
只有不斷磨合的一對。
麥珈藍,我愛你
2d

» LOG IN to write comment.

fkuku 🚟🚟🚟
Hong Kong
2d

» LOG IN to write comment.

fkuku
拿!件事就咁既,
就黎完Sem2 ,仲未識到班上既新同學,點睇?
4d

» LOG IN to write comment.

6d fkuku
Normal DYLAN KU
fkuku 廿五蚊大件夾抵食 6d

» LOG IN to write comment.

fkuku
求別再講相識多久
6d

» LOG IN to write comment.

fkuku
幸福就是對方向你說他當天的芝麻綠豆小事,你也不會覺得無聊。
例如係放屁或者岩岩撩果粒鼻屎幾大
7d

» LOG IN to write comment.

fkuku 👭👬
見唔見到個「凹」字在張相到出現?
1w

» LOG IN to write comment.

fkuku 1w

» LOG IN to write comment.

1w fkuku
Normal DYLAN KU
fkuku
同bb住酒店可以鴛鴦戲水又有得裸睡
1w

» LOG IN to write comment.

fkuku
我個樣:「點解鑽石山無鑽石架?下?」
1w
 •   janchanwy 點解馬鞍山無馬鞍架?下? 1w
 •   hayleyyyii 點解荔枝角無荔枝架?下? 1w
 •   mimifunggg 點解筲箕灣無筲箕架?下? 1w
 •   rubyhws 點解天后無天后架?下? 1w
 •   tanglouistinao 點解柴灣無柴架?下? 1w
 •   yukyukbb_ 點解沙田無沙架?下? 1w

» LOG IN to write comment.

fkuku
去長洲既人都會忽略左 魚肉釀豆卜,
啲魚肉同豆卜唔會散開,
有陣陣既魚肉香味,咬落去仲脆卜卜,
每次我去長洲必食係佢
1w
 •   kamankx 作為一個長洲人我都唔識,你真識食 1w
 •   kwingl_ 好正喎呢間 1w

» LOG IN to write comment.

fkuku
去愉景灣以為自己去左外國
2w
 •   wwt_10 你背影 2w
 •   fkuku @wwt_10 咦,咁留意人地⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯張相架 1w

» LOG IN to write comment.

2w fkuku
Normal DYLAN KU
fkuku
呢個 fish n chips又大份又入味,真心好食
2w

» LOG IN to write comment.

2w fkuku
Normal DYLAN KU
fkuku 👥
一直都唔明點解佢咁中意影貼紙相
今日我想通了
因為影出黎都好假呀哇哈哈
2w

» LOG IN to write comment.

fkuku
留意番,其實我有朋友架
佢地會食飯果時講屎眼呀痾屎呀痾尿呀咁
2w

» LOG IN to write comment.

fkuku 💭
今日辜小弟教大家痾唔到屎應該點做
2w

» LOG IN to write comment.

fkuku 🌞💭🌳
:乜咁有閒情去影相呀今日
:份功課要影相咋on9,咁熱我都想番在屋企涼冷氣呀🌞
2w

» LOG IN to write comment.

fkuku
做功課做到個人on99咁
重點係唔知最後成唔成功做到份功課出黎
2w
 •   jjjjjjjjjjess 其實唔做功課個陣個人都on99嘅你個人 2w
 •   zivv_ 同意樓上 2w
 •   c_csy 同意樓樓上 2w
 •   fkuku 同意樓樓樓上 2w

» LOG IN to write comment.