earnz24 ที่ที่เดิมผ่านเวลาราวกับเป็นที่ใหม่ ไม่มีเธอมีแต่ฉัน - ภูมิจิต 2w

» LOG IN to write comment.

earnz24 She was beautiful, but not like those girls in the magazines.She was beautiful, for the way she thought.
She was beautiful, for the sparkle in her eyes when she talked about something she loved. She was beautiful, for her ability to make other people smile, even if she was sad.
No, she wasn't beautiful for something as temporary as her looks. She was beautiful, deep down to her soul. She is beautiful. - F. Scott Fitzgerald
2w

» LOG IN to write comment.

earnz24 แกงตำลึน เมคเกอร์ แอน เฮอ ลิตเติ้ล แกรนซัน :) 3w

» LOG IN to write comment.

earnz24 Beach. 1mon

» LOG IN to write comment.

earnz24 ธีนิดา. 1mon

» LOG IN to write comment.

earnz24 ธีนิดา 1mon

» LOG IN to write comment.

earnz24 ธีนิดา 1mon

» LOG IN to write comment.

earnz24 โฮลก้า - พรีเซ็นเตอร์ข้าวเกรียบว่าว 2mon

» LOG IN to write comment.

earnz24 ขอบคุณนะ :) 2mon

» LOG IN to write comment.

earnz24 เคยอาบน้ำมาแล้วหลายครั้ง ครั้งแรกๆก็เมื่อ 26 ปีก่อน 2mon

» LOG IN to write comment.