dunknow 世上一切的遺憾,就是要訴說,天色還好 17h

» LOG IN to write comment.

dunknow 如果明天活得像昨天,我們就好像少了一天 2d
  •   dunknow If tomorrow is like yesterday, it's like we lost a day of life 2d

» LOG IN to write comment.

dunknow 胖子都有種淡淡的憂傷,就是體重都沉重都不能回頭的那種劇透,在無聲無息般纏繞主角的每一個感情細節,每次都以千軍萬馬勢若雷霆的姿態去帶出後現代那種無奈,迫力與張力更要壓倒一切目光和日光,這就是傳說中胖子的憂傷 3d

» LOG IN to write comment.

dunknow 對的選擇就是人生的出口,其他的,只是藉口 4d

» LOG IN to write comment.

dunknow Other people take selfie, but I only take coffee 4d
  •   dunknow 咖啡沒有問題,不過問題是咖啡令人夜裡想多些問題 4d

» LOG IN to write comment.

dunknow 羌餅罐 4d

» LOG IN to write comment.

dunknow 迷亂時寫不到好的東西,
寫到好的又會令人迷亂。
4d

» LOG IN to write comment.

dunknow 為星許願,不許人間悲傷沾染 5d
  •   dunknow 為星許願,只許人間萬年一轉 5d

» LOG IN to write comment.

dunknow 我一腔濫情都盡歸朱古力了,既嬌小玲瓏,又光滑又甜,呵幾呵就溶掉,又唔會駁咀,又唔呻醋我食其他朱古力,古色古香既同時又極具時代感,我還可以如何逃避呢 1w

» LOG IN to write comment.

dunknow 如果味蕾最後剩下一種味覺,那應該會是往事只能回味 1w

» LOG IN to write comment.

dunknow 爺爺的家 2w

» LOG IN to write comment.

dunknow 為個女好,應該改改個故仔,如果比陌生人吻醒,應該要報警 2w

» LOG IN to write comment.

dunknow New toothpaste 2w

» LOG IN to write comment.

dunknow 七年前寫過,「雲紫風清,樹綠雪白,我心悠悠,思念妳」,後來就有了「雲淡風清」 2w

» LOG IN to write comment.

dunknow 日光偷看世間事,驚見一地爛攤子 2w

» LOG IN to write comment.

2w dunknow
X-Pro II MrKev
dunknow 能力越大,仗越硬 2w

» LOG IN to write comment.

dunknow 一直揸車向前走,
一直用後鏡回望,
風光變,旭日昇,
我身處的地方是我身處的地方。
2w

» LOG IN to write comment.

dunknow 如果知道星夜有個限期,我們都會忙著數星星,
如果記得人生總是無常,我們都會珍惜眼前人。
2w

» LOG IN to write comment.

dunknow 我們點去打破我們見到匙羹就會諗到匙羹既習慣,就會容易令我地思考更獨立同全面 2w

» LOG IN to write comment.

dunknow 傳說,最後,人只會在圖書館或論文中找到它,而它不會再有人用心傳頌,因為它講既係"there is no spoon",而我們只喜歡聽我喜歡聽的 2w

» LOG IN to write comment.