Video D A πŸ––πŸ» 🀘🏼 πŸ––πŸΎ 🀘🏾 πŸ––πŸΏ
demiadinda Netflix & chill vlog staat online link in bio 1h

» LOG IN to write comment.

Valencia D A πŸ––πŸ» 🀘🏼 πŸ––πŸΎ 🀘🏾 πŸ––πŸΏ
demiadinda 🏽Cheers to the nights that turned into morning and the friends who turned into family🏽 3w

» LOG IN to write comment.

Normal D A πŸ––πŸ» 🀘🏼 πŸ––πŸΎ 🀘🏾 πŸ––πŸΏ
demiadinda My hair says a lot about the day I'm having.. 🏼🏽🏾🏿 4w

» LOG IN to write comment.

Normal D A πŸ––πŸ» 🀘🏼 πŸ––πŸΎ 🀘🏾 πŸ––πŸΏ
demiadinda Little throwback to when I was working on January 2 🍾 4w

» LOG IN to write comment.

1mon demiadinda
Normal D A πŸ––πŸ» 🀘🏼 πŸ––πŸΎ 🀘🏾 πŸ––πŸΏ
demiadinda Lo ving this picture 🌞 Amsterdam, every day I love you more and more and more... Made by my friend I also love very much 1mon
  •   trmanouk Ohhh liefie I love you too! 1mon

» LOG IN to write comment.

1mon demiadinda
Video D A πŸ––πŸ» 🀘🏼 πŸ––πŸΎ 🀘🏾 πŸ––πŸΏ
demiadinda And this is how it went 1mon

» LOG IN to write comment.

1mon demiadinda
Video D A πŸ––πŸ» 🀘🏼 πŸ––πŸΎ 🀘🏾 πŸ––πŸΏ
demiadinda Wanneer je snapchat filter ding niet helemaal lukt en je d'r zo bij zit 1mon

» LOG IN to write comment.

1mon demiadinda
Slumber D A πŸ––πŸ» 🀘🏼 πŸ––πŸΎ 🀘🏾 πŸ––πŸΏ
demiadinda +1 GREAT memory 1-1-16 1mon
  •   trmanouk ️️️️ 1mon

» LOG IN to write comment.

1mon demiadinda
Juno D A πŸ––πŸ» 🀘🏼 πŸ––πŸΎ 🀘🏾 πŸ––πŸΏ
demiadinda Na 100 jaar durf ik weer een vlog online te gooien! Dus er staat een NIEUWE VLOG klaar & zie hier 🏽 m'n nieuwe banner waar ik heel happy mee ben 1mon

» LOG IN to write comment.

1mon demiadinda
Video D A πŸ––πŸ» 🀘🏼 πŸ––πŸΎ 🀘🏾 πŸ––πŸΏ
demiadinda "Tan" @tanjapool 1mon

» LOG IN to write comment.

2mon demiadinda
Slumber D A πŸ––πŸ» 🀘🏼 πŸ––πŸΎ 🀘🏾 πŸ––πŸΏ
demiadinda Schoolin life 🀘🏼 2mon

» LOG IN to write comment.

2mon demiadinda
Ludwig D A πŸ––πŸ» 🀘🏼 πŸ––πŸΎ 🀘🏾 πŸ––πŸΏ
demiadinda C these in his eyes? 2mon

» LOG IN to write comment.

2mon demiadinda
Inkwell D A πŸ––πŸ» 🀘🏼 πŸ––πŸΎ 🀘🏾 πŸ––πŸΏ
demiadinda Do you want to talk about space? #ADE #Drumcode #Awakenings 2mon

» LOG IN to write comment.

2mon demiadinda
Normal D A πŸ––πŸ» 🀘🏼 πŸ––πŸΎ 🀘🏾 πŸ––πŸΏ
demiadinda Ulgh never... / Goodmorning insta friends 2mon
  •   aimnvds 🌞inderdaad 2mon

» LOG IN to write comment.

2mon demiadinda
Normal D A πŸ––πŸ» 🀘🏼 πŸ––πŸΎ 🀘🏾 πŸ––πŸΏ
demiadinda Just a super boodiful picture made by my boodiful friend yesterday 🌞️ 2mon

» LOG IN to write comment.

3mon demiadinda
Normal D A πŸ––πŸ» 🀘🏼 πŸ––πŸΎ 🀘🏾 πŸ––πŸΏ
demiadinda The best thing about memories is creating them #chateautechno 3mon

» LOG IN to write comment.

3mon demiadinda
Video D A πŸ––πŸ» 🀘🏼 πŸ––πŸΎ 🀘🏾 πŸ––πŸΏ
demiadinda H to the appy 3mon

» LOG IN to write comment.

4mon demiadinda
Normal D A πŸ––πŸ» 🀘🏼 πŸ––πŸΎ 🀘🏾 πŸ––πŸΏ
demiadinda Wolverine with lights #ADE #Drumcode #Awakenings 4mon

» LOG IN to write comment.

4mon demiadinda
Valencia D A πŸ––πŸ» 🀘🏼 πŸ––πŸΎ 🀘🏾 πŸ––πŸΏ
demiadinda Stressing in bed on a monday morning cause u have a deadline but ur MacBook won't stop updating πŸ™ƒοΈ 4mon
  •   pacorb Hahahaha geef je macbook maar de schuld 4mon
  •   demiadinda @pacorb geloof me ik heb lopen stressen in bed hahahaha 4mon

» LOG IN to write comment.

4mon demiadinda
Normal D A πŸ––πŸ» 🀘🏼 πŸ––πŸΎ 🀘🏾 πŸ––πŸΏ
demiadinda NO FILTER!? Beautiful unexpected view in #Amsterdam 4mon

» LOG IN to write comment.