15h chang_
Rise Jason Lee
chang_ Light, 15h
  •   _uc 재윤아 잘 지내? 14h
  •   chang_ @_uc 여전하죠~ 한국 돌아가는 날은 점점 미뤄지기만 하고 있지만요 ㅠ_ㅠ 형은 잘 지내죠? 14h
  •   _uc 응 그럼 나야 뭐 ㅎㅎ 건강 잘 챙겨야지 14h
  •   oyajikun13 이제 좀 오렴. 10h
  •   chang_ @oyajikun13 저 벌써 어느덧 40개월차... ㅋㅋㅋㅋ 10h

» LOG IN to write comment.

1w chang_
Mayfair Jason Lee
chang_ 오늘도 이렇게 흔들리는 하늘에 해는 지네, 1w

» LOG IN to write comment.

chang_ Two Towers 3w

» LOG IN to write comment.

4w chang_
Crema Jason Lee
chang_ where i go 4w

» LOG IN to write comment.

chang_ long bar_ 4w

» LOG IN to write comment.

4w chang_
Slumber Jason Lee
chang_ 새해 인사 겸, 생존신고_ Happy new year! 4w

» LOG IN to write comment.

chang_ one fine day 1mon

» LOG IN to write comment.

2mon chang_
Rise Jason Lee

» LOG IN to write comment.

2mon chang_
Brannan Jason Lee
chang_ steam n cloud 2mon

» LOG IN to write comment.

2mon chang_
Normal Jason Lee

» LOG IN to write comment.

2mon chang_
Normal Jason Lee

» LOG IN to write comment.

2mon chang_
Rise Jason Lee

» LOG IN to write comment.

3mon chang_
Rise Jason Lee

» LOG IN to write comment.

3mon chang_
Amaro Jason Lee

» LOG IN to write comment.

chang_ coffee n cake 6mon

» LOG IN to write comment.

6mon chang_
Rise Jason Lee
chang_ Planet of the Apes 6mon

» LOG IN to write comment.

7mon chang_
Earlybird Jason Lee
chang_ 요즘은, 커피보다 차를 마신다. 7mon

» LOG IN to write comment.

10mon chang_
Normal Jason Lee
chang_ 그래도 바다는 바다, 10mon

» LOG IN to write comment.

10mon chang_
Amaro Jason Lee
chang_ @TWG, 솔직히 맛은 그닥... 10mon

» LOG IN to write comment.

10mon chang_
Amaro Jason Lee
chang_ Pale blue, 10mon

» LOG IN to write comment.