brianyu20047 I want some surf .... 紋完身,有浪都無得落水 22h

» LOG IN to write comment.

brianyu20047 第一次抱冬茹仔佢仲訓得好舒服tim 1d

» LOG IN to write comment.

brianyu20047 戲院入場前我睇到呢個,感覺迷惑。係咪我有問題? 4d

» LOG IN to write comment.

brianyu20047 登登登。。。登!家庭新成員誕生啦
除咗爸爸媽媽外,你仲有UncleBrian呀。Uncle Brian會陪住你成長,錫哂你冬菇仔
6d

» LOG IN to write comment.

brianyu20047 再過6個小時,我就做叔叔啦唔知點解心情都有啲緊張!叔叔錫哂你 @lawrenceyuu @lingchowoiio 加油 1w

» LOG IN to write comment.

brianyu20047 Chilling myself at home and I miss you @fiziano bro 1w

» LOG IN to write comment.

brianyu20047 久 違 的 1w

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

brianyu20047 O'neill opening party !! 1w

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

brianyu20047 人類既好朋友 2w

» LOG IN to write comment.

brianyu20047 雖然過去一個星期每朝7點都係同一個地方食同一個早餐,好果係香港可能你會覺得食到想嘔,但我唔單止無厭,仲已經掛住東河包子,台東就係咁簡單 3w

» LOG IN to write comment.

brianyu20047 Missing the wave in Taitung !! Photo by : 東河民宿 3w

» LOG IN to write comment.

brianyu20047 炸寒丹
台東每年都會有的自願性活動,台灣人認為被炮獎炸到的身體會去走霉氣,也能展示男士的氣慨
3w

» LOG IN to write comment.

brianyu20047 每一年都在這個地方有段回憶,不只是衝浪,是朋友之間的友誼! 3w

» LOG IN to write comment.

brianyu20047 Wave of the day
Photo by : 東河民宿
#surfing #surf #hksurfer #briansurf #cutback
3w

» LOG IN to write comment.

brianyu20047 旅行就係要咁 3w

» LOG IN to write comment.

brianyu20047 今日靚浪+有太陽 3w
  •   duck024 今日無太陽+有雨 3w
  •   fairboyd 今日多雲+有鯊魚 3w

» LOG IN to write comment.