1mon bmlman
Video Bimal Chitrakar
bmlman 2013-07-13 Bhaktapur 1mon

» LOG IN to write comment.

4mon bmlman
Crema Bimal Chitrakar

» LOG IN to write comment.

5mon bmlman
Amaro Bimal Chitrakar
bmlman Red machine 5mon

» LOG IN to write comment.

5mon bmlman
Ludwig Bimal Chitrakar
bmlman Welcoming us at Prutar, Lalitpur 5mon

» LOG IN to write comment.

5mon bmlman
Sierra Bimal Chitrakar

» LOG IN to write comment.

5mon bmlman
Brannan Bimal Chitrakar
bmlman कठोर हुन सकिन
उसलाई छाद्न सकिन
गोडा मैले रोकिन
आफूलाई धुजो पारी
उसको लागि जो मेरो
थिएन थिएन

उठे भर वादल
उजेलो छैन
छातम्ला यो बेला
तारम्ला तारम्ला
है खोला

कठोर हुन सकिन
उसलाई छाद्न सकिन
गोडा मैले रोकिन
आफूलाई धुजो पारी
विरुवालाई पानी चाहिन्छ
जीउनलाई माया चाहिन्छ.....
5mon

» LOG IN to write comment.

5mon bmlman
Valencia Bimal Chitrakar
bmlman At Indra daha 5mon

» LOG IN to write comment.

5mon bmlman
Normal Bimal Chitrakar
bmlman Summer starts... hehehe 5mon

» LOG IN to write comment.

5mon bmlman
Walden Bimal Chitrakar
bmlman Grishu n me 5mon

» LOG IN to write comment.

5mon bmlman
Willow Bimal Chitrakar
bmlman Riding his vehicle 5mon

» LOG IN to write comment.

5mon bmlman
X-Pro II Bimal Chitrakar
bmlman Nepali jeevan 5mon

» LOG IN to write comment.

6mon bmlman
Valencia Bimal Chitrakar

» LOG IN to write comment.

6mon bmlman
Hefe Bimal Chitrakar

» LOG IN to write comment.

6mon bmlman
Hudson Bimal Chitrakar
bmlman 1 6mon

» LOG IN to write comment.

6mon bmlman
X-Pro II Bimal Chitrakar
bmlman Luccy... 6mon

» LOG IN to write comment.

6mon bmlman
Ludwig Bimal Chitrakar

» LOG IN to write comment.

6mon bmlman
Walden Bimal Chitrakar

» LOG IN to write comment.

6mon bmlman
Normal Bimal Chitrakar

» LOG IN to write comment.

6mon bmlman
Ludwig Bimal Chitrakar

» LOG IN to write comment.

6mon bmlman
Crema Bimal Chitrakar

» LOG IN to write comment.