5d bmlman
Brannan Bimal Chitrakar
bmlman कठोर हुन सकिन
उसलाई छाद्न सकिन
गोडा मैले रोकिन
आफूलाई धुजो पारी
उसको लागि जो मेरो
थिएन थिएन

उठे भर वादल
उजेलो छैन
छातम्ला यो बेला
तारम्ला तारम्ला
है खोला

कठोर हुन सकिन
उसलाई छाद्न सकिन
गोडा मैले रोकिन
आफूलाई धुजो पारी
विरुवालाई पानी चाहिन्छ
जीउनलाई माया चाहिन्छ.....
5d

» LOG IN to write comment.

5d bmlman
Valencia Bimal Chitrakar
bmlman At Indra daha 5d

» LOG IN to write comment.

1w bmlman
Normal Bimal Chitrakar
bmlman Summer starts... hehehe 1w

» LOG IN to write comment.

2w bmlman
Walden Bimal Chitrakar
bmlman Grishu n me 2w

» LOG IN to write comment.

2w bmlman
Willow Bimal Chitrakar
bmlman Riding his vehicle 2w

» LOG IN to write comment.

2w bmlman
X-Pro II Bimal Chitrakar
bmlman Nepali jeevan 2w

» LOG IN to write comment.

2w bmlman
Valencia Bimal Chitrakar

» LOG IN to write comment.

2w bmlman
Hefe Bimal Chitrakar

» LOG IN to write comment.

2w bmlman
Hudson Bimal Chitrakar
bmlman 1 2w

» LOG IN to write comment.

1mon bmlman
X-Pro II Bimal Chitrakar
bmlman Luccy... 1mon

» LOG IN to write comment.

1mon bmlman
Ludwig Bimal Chitrakar

» LOG IN to write comment.

1mon bmlman
Walden Bimal Chitrakar

» LOG IN to write comment.

1mon bmlman
Normal Bimal Chitrakar

» LOG IN to write comment.

1mon bmlman
Ludwig Bimal Chitrakar

» LOG IN to write comment.

1mon bmlman
Crema Bimal Chitrakar

» LOG IN to write comment.

bmlman At Nuwakot 1mon

» LOG IN to write comment.

1mon bmlman
Valencia Bimal Chitrakar
bmlman At Daman 1mon

» LOG IN to write comment.

7mon bmlman
Nashville Bimal Chitrakar

» LOG IN to write comment.

7mon bmlman
Hudson Bimal Chitrakar

» LOG IN to write comment.

7mon bmlman
Valencia Bimal Chitrakar

» LOG IN to write comment.