3w binokyo
Normal Arvin Arias Almario
binokyo Iron Fist 3w

» LOG IN to write comment.

binokyo Mga kabalaybay tiringka na naman ang init! Palibhasa'y tagbanas na dine sa Batangas! Ay talaga namang dine sa aming buyukan eh pana-panalpok ang mga tawo, hindi mawatasan kung saan susuot! Pirmeng uli ang mga puwit at nag-aapuhap ng mauungkutang malamig-lamig. Kasarap ga kung may erkon dine sa aming basaysay. Kahit pusikit ang araw eh pwedeng tumikangkang at bumuog kahit pa katanghaliang tapat. Ay dine sa amin kahit andar na ang bentelador eh hindi ka makakagawa ng tulog at pagkakainit ng hulab ng bubong! Ay diga'y wala kang maatupag kundi lumitar na laang at umungkot sa malilom.

Ang masarap laang sinsayan ngay-on ay yung aming pinaglanguyang dagat nung kailan diyan sa may parteng Mabini. Talaga namang nuong kami nagkalipon-lipong magkakaibigan eh kami tuloy papar-on kahit kami biyahe. Noong kami nga eh umalapaw sa dyip ay tunay namang puno agar! Ayun ga namang pagkakadami naming barkadahan, ubos ang tambay sa aming buyukan nung kami nagsipulasan. Abay kahit kami walain noon, kami nakapag-paanyo ng aming malalantakan. Nagsaing na agad kami ng kanin sa isang kalderong malaki. Ibinabar na namin ang pambanging liyempo para basta na laang ibabalandra sa bangihan pagdating doon. Nagluto na rin kami ng isang putahe, hindi ko na nga laang matandaan kung adobo ba ga o kaldereta? Basta maalin laang sa dalwa. Nung kami maka-agdon at nakarating ay agad naming pinuntahan at siniglawan ang dagat. Abay ayos eh kahit na mabato! Lalo na nung kami eh makarating doon sa kabilang languyan, talaga laang ike pahihirapan at ang babaybayin mo eh agbang! Dapat nga eh yung ilan sa amin eh aalapaw sa bangka kaso laa'y napakalakas ng alon baka raw kami'y makataob. Ay di kami'y naglakar na laang lahat kahit tiringka at pusikit ang araw. Kasarap naman eh sa pakiramdam pagka ike nakarating na doon sa kabila. Ika mo nama'y ayos laang kahit mapagor ang iyong kalis sa kalalakar oras na masiglawan mo ang lugar na iyon. Piho kong tanggal ang banas sa iyong kataw-an kahit pagod at hingal. Sari-sari ang kasiyahang naranasan namin, unabis na diyan ang barikan, samahan pa ng huntahan, tawanang hagalpakan at mga kabang-awan! Harinawa't tayoy makasinsay ulit sa magandang lugar na iyon.
2mon

» LOG IN to write comment.

binokyo Kayo ga'y nakatikim na rin ng tinapay na are? Yung garneng maunting tinapay na bilog na may matam-is sa tuktok na korteng ipot ng manok. Tanda ko pa nuong kailan, nung akoy nasa unang baitang pa laang. Areng tinapay na garne ang siya kong malimit isuklot sa aking bag at siya kong inuuyam pagka reses. Marani eh sa aking bulsa ko pa isinusuklot at siya kong inuutik habang nagkaklase. Ay di ga'y talaga namang bago mag reses eh ubos na agad ang aking baong tinapay na garne! Ay yun ga namang akoy sarap na sarap, ay aagwatan mo pa ga naman pagka gay-on? Ako nga eh may pakasam pa sa pagkain ng garneng tinapay, ang inuuna ko munang utayin eh iyong tabi ng tinapay. Siya kong ngina-ngabngab paikot hanggang sa matira na laang eh iyong matam-is sa tuktok, ay di siya ko namang isinasamuol pagka gay-on. Noon nga'y pagka ako'y hindi naibili ng inay ng garne eh ako'y nagliligalig. Gawa nang gusto laging ipabaon sa akin eh yung tinapay na hindi ko naman ibig! Ang sabi pa sa akin eh hindi naman daw nakakabusog are at kauunsing ng laman. Ay di ako'y tuloy parin sa pagliligalig, at pag-asa ko eh ako'y maiibili pagka gay-ong ako'y nagpumilit. Ay ang nangyari'y inabot ng iyamot ang inay ay di akoy nagarute pa! Ay yun ga namang arikisan at takaran nang pagliligalig ay pag hindi ka nga naman nagarute eh aywan ko na laang! 3mon

» LOG IN to write comment.

4mon binokyo
Normal Arvin Arias Almario
binokyo Mga kabalaybay Pebrero na! Ibig sabihin laang niya'y araw na naman ng mga Puso. Pihong iyong may mga kasintahan at katipan diyan eh nag-iisip na kung saan sila magdi-deyt, kung sa mall baga o di kaya nama'y sa pasyalang magaganda? Pero yung iba kalimita'y sa hotel nasinsay, palibhasa'y malamig doon at masarap bumurike! At duon naman sa mga kapos sa kwarta at bahitehin, ay diyan ninyo na laang ipagdiwang sa basaysay ang inyong pagmamahalan. Gay-on din naman iyon eh! Paaanhin baga ay wala ngang pang-hotel! Saka di ga nama'y walang pinipiling lugar ang pagmamahalan. Ang gaw-in mo'y isaksak mo ang bentilador at isagar mo ang buga ng hangin pihong para kana ring nasa hotel, at pwede na ninyong gaw-in ang dapat gaw-in!

Kung nadine laang sa aming buyukan ang aking napupusuan, kami dine na rin laang. Hindi na kami lalayo ng pagdi-deyt. Ang gagaw-in kong pakasam eh ipapanungkit ko ng mura dine sa niyugan, tapos eh ako'y uukyabit sa puno ng mangga at puputihin ko na ang bunga at siya kong ihahayin sa kanya. Alam kong iyon eh matutu-wa at masisiyahan kahit sa simpleng prutas laang, di ga'y kasimple? Hindi mo naman kailangang gumastos ng malaki para sa mga mamahaling rosas, regalo at tsokolate.. ang mahalaga'y mapasaya mo ang iyong kasintahan kahit sa mga simpleng pamamaraan at pakasam.
4mon

» LOG IN to write comment.

5mon binokyo
Normal Arvin Arias Almario
binokyo Garne ga rin kayong maglaro nung kayo'y mauunti pa? Iyong mga tapak na't kalat ang mga sinilas. Nung masiglawan kong naglalaro ang mga batang are bigla na laang sumagi sa aking balintatawu ang paraan ng aming paglalaro nung kami'y mauunti pa. Garne rin kami eh, mga hubar-baro, tapak at pagkaka-amuskol. Ang malimit pa naming ipabiling sinilas sa aming mga inay ay gay-ong duralayt. Pagkakatibay naman eh! Nakakailang buwan nga bago mapurpur at mabutas ang talupakan kaya siya din naming malimit gamitin pagka kami'y naglalaro ng paway noon. Kaya ako baga'y natuwa sa mga batang are. Kahit sila'y may mga tablet at selpon na gadyet sa kanilang mga basaysay ay hindi parin nakakaligtaan maglaro ng garine at magpagulong gulong sa gabukan. Ay diga'y yung ibang mga bata eh pagka napatangan ng gay-ong mga gadyet eh inaabot ng maghapon pag naglalaro. Kahit kulabo na ang mata ay tuloy pa rin eh! Hindi ba ga nakatulad sa mga batang are na litar ng litar at hanap ng mapapaglaruan. Ay nagkataon ngang may ginawang basketbulan dine malapit sa may kubo, ay di siya nga naming pinapaglaro. Tunay namang takarang-takaran umpisa pa laang. Kahit hindi gaanong maaalam magbasketbol eh tuloy ang pasyutan. Lalo na aring si Riben, kahit nagsungaba na eh tuloy ang bantay sa kalaban. Hirap na hirap nga laang makapagpasiyot at kautdo, maigsi pa ang mga kalis. Ang malimit paglaruan ng mga are lagi eh yung manggahan doon sa ibaba. Lipon-lipon doon at kanya-kanyang ukyabit sa puno ng mangga. Ay siyang-siya ng mga unggoy eh pagka nakahapon sa sanga at nakalambitin. Kasarap nga naman pagka ike garning bata. Basta makapaglaro laang buong maghapon eh ayos na. 5mon

» LOG IN to write comment.

5mon binokyo
Normal Arvin Arias Almario
binokyo Magbabagong taon na naman mga kabalaybay! Kayo ga'y nakapagpaanyo na ng maiihayin para mamaya? Aba'y dine sa aming buyukan eh abalang-abala ang aming mga pinsan at mga kahanggan. Tunay na kahapon pa laa'y nakapamaraka na ang mga ari ng mga ihahanda para mamaya gaya ng bilog na prutas tulad ng kahel, lukban, sinturis at kiyat-kiyat. Dine naman sa amin eh may ihahayin din mamayang gab-e kahit medyo bahitehin eh nakakapaghanda rin tuwing bagong tàon. Kasarap naman eh pagka garning magbabagong taon! Uyanap eh ang tao lalo na't pagka sumapit na ang gab-e, halos lahat ng tao dine sa amin eh nagdidiwang na kahit hindi pa nasapit ang alas dose. Yung iba'y nanginginain na sa kahanggan yung iba namay asbok ang pagpapaputok sa labas ng bahay. Yung iba nga'y ipinapasok pa sa loob ng tubo at duon sisindihan ang kwitis para pagka bumulusok paitaas eh tuwir na tuwir ang pagsirit. Paalala laang, samahan ng ingat at baka maputukan ang kuyumit. Are laang po ang mensahe ko sa lahat, nawa'y magkakasama po nating salubungin ang bagong taon ng masagana at ligtas. 5mon

» LOG IN to write comment.

5mon binokyo
Normal Arvin Arias Almario
binokyo Mga kabalaybay bukas eh Pasko na! Kabilis din nga ng araw. Nung kailan eh kakapagbigayan laang namin ng regalo, aba'y sa bente sais ay magbibigayan na ulit kami eh gawa ng aming Krismas Party. Kasarap baga pagka garning papasko, bukod sa malamig ang alimpuyo ng hangin ay kasarap pang siglawan ng mga bahay na may mga palamuting pampasko gaya ng mga santaklaws na ibat-iba ang laki. Mayroong sinlaki ng tao na naka-disple sa gilid ng pinto, mayroon ding santaklaws na nakabitin sa harapan ng bahay na animo'y uukyabit sa bubong. Nariyan din ang mga krismas layt na pagka binuksan sa gab-e kasarap siglawan lalo na't ibat-iba ang kulay at may kaarkam pang tunog pampaskong kasarap ulinigin at himigan.

Ano ga ang diwa ng Pasko para sa inyo? Iyan ga'y nakikita sa mga bago at makikisig na damit o sa mamahaling regalo? Alin ga ang mas mahalaga? Yun gang regalo, o yung pinagmul-an ng regalo? Minsan ay mas pinahahalagahan natin ang mga regalong ating natatanggap, atin ring alalahanin kung san iyon nagmula. Pahalagahan natin yung nagbigay sa atin nuon gawa iyon ay galing sa kanilang puso. Para sa akin eh kahit ako'y walang bago at makisig na damit eh ayos laang. Basta't maipagdiwang ko ang Pasko na kasama ko ang aking pamilya at mga kaibigan ay isa nang napakagandang regalong matatanggap ko ngayong darating na kapaskuhan.
5mon

» LOG IN to write comment.

5mon binokyo
Normal Arvin Arias Almario
binokyo Singgang-singga na naman ang ulan palibhasa'y may bagyo. Nakakatamar eh pagka garineng tikatik ang ulan walang ibang magawa kundi ilapat ang likod sa higaan at tumikangkang. Hindi rin naman makapangahanggan at lanip ang daan. Ang masarap laang pagka garineng naulan ay ang bumarik bago ang kaarkam na pulutan eh uusok-usok na tinolang manok o di kaya'y nilagang baka. Ang problema nga laang eh hindi makakapag-paanyo ng gay-ong pulutan at talagang bahitehin. Ay di tiis na laang muna sa "lucky me chiken" at "lucky me beef", ang mahalaga'y makapaghigop ng mainit na sabaw.

Harinawa'y suminsay na nga palayo areng bagyong Nona. Nakakatakot naman eh pagka naalimpuyo ang hangin na may kasapakat pang malakas na ulan, tunay namang kalampagan ang aming bubong at parang masasalimpar na eh sa sobrang lakas. Buti na laa't naigapos areng aming bubong, gauntik ng matiklap eh. Ako baga'y taka sa mga bagyong iyan at saka sikal eh pagka malapit na ang pasko, ay digay yung mga kabalaybay nating napinsala ng bagyo eh hindi maiipagdiwang ng maayos ang pasko at yung iba'y giba ang bahay yung iba nama'y namatayan ng mahal sa buhay. Ay paano kaga nga naman magpapasko ng masaya at matiwasay kung iyang mga bagyong iyan eh wala ng ibang ginawa kundi maminsala at kumitil ng buhay.
5mon

» LOG IN to write comment.

6mon binokyo
Normal Arvin Arias Almario
binokyo Kayo ga'y mayroon ding garineng ungkutan sa inyong buyukan? Iyong garineng munting kubo? Kasarap namang umungkot dine eh at pagkakapresko ng hangin. Marani nga'y sa sobrang lamig eh para kana ring naka-erkon. Pagka nga umalimpuyo ang hangin dine sa mga puno ng mangga ika mo naman eh intay ka muna at ako'y hihiga at buboog ng isang kainaman! Kasarap ng samyo ng hangin eh, nakakaantok.

Kalimitan nga'y umaga pa laang eh kami'y nagaod na papunta rine sa kubo at kami eh maghuhuntahan at magpapayabangan na! Marani nga kami'y inaabot na ng maghapon sa pagtambay dine. Talagang pagka napaungkot eh wala na kaming uwian sa aming mga basaysay. Pagka tahghali na't tiringkan-tiringka na ang araw, kami eh magpapaanyo agad ng aming tatanghalianin. Kalimitan naming niluluto'y aroskaldo. Tinitimplahan na laang namin ng patis at pinigang kalamunding, pagka minsan nama'y inaarkaman namin ng itlog na nilabon. Ay talaga namang busog din eh! Butusin eh ang aming mga tiyan pagkakatapos naming kumain! Ay di kami nga'y mga paktar na't masisigla na uli! Ang mangyayari nama'y magkakayakagan kaming mag-balibol. Dine rin laang iyon malapit sa may kubo, makalakar laang ng kaunti. Talaga namang kahit kami eh hindi pa nahuhulawan, lalakar na agad papar-on at kami eh maglalaro na ng balibol hanggang sa kami eh abutin na ng hapon.

Kaya kung kayo eh balais at walang magawa sa inyong mga basaysay kayo'y suminsay dine sa aming munting kubo at tiyak na masisiyahan na kayo, mabubusog pa ang inyong mga tiyan sa aming aroskaldo na itlog na nilabon ang kaarkam.
6mon

» LOG IN to write comment.

6mon binokyo
Normal Arvin Arias Almario
binokyo Kasarap baga naring garning guisado lalo na't garning hamaham ang lahok at may kasapakat pang kaldo. Pagka ike umorder dine ng guisado samyo pa laang ng amoy ng miki eh ikaw ay gaganahan na, ika mo nama'y pahingi nga ng kaldo at makapaghigop ng isa! Tunay na nakakapaibig eh ang amoy. Ako'y 'pag nakain ng garning guisado eh tinitimpalahan ko muna ng toyo, pinigang kalamunding at saka demonyong sili.

Maging sa barikan eh ari ang malimit naming pinupulutan, pagka kami eh nagpangi-pangitang magpipinsan at magkakaibigan kami uulukan agad naring aming pinsang si Gido, ika nama'y "Aba magpaluto na kayo at abot pa sa bulak!" Karakaraka nama'y tutugon aring si Binokyo ng "Ge! Paluto na ikaw Arvy." Ay di iyon at tuloy ang barikan.

Nung isang gab-e ngang kami nakapagbarik dine sa sulambi ng aming bahay ay di kami eh umorder ng guisado kay Gido.. Ay nung kami eh nabarik na't tuloy ang pamumulutan ng guisado ay nawala sa aming isip na kami pala'y hindi pa nakakabayad! Ika naman ni Gido "Aba'y paubos na ang guisado eh hindi pa kayo nakakabayad ah!" Ay di ga'y kami'y hilhilan at utasan ng tawa. Sa sobrang sarap ng GUIDOSADO (Guisado ni Gido) ay nakalimutan nang bumayad eh! Kaya kung kayo'y may problema at suliranin sa inyong buhay, kayo eh suminsay at pumasyal dine sa lomian ng aming kapitbahay. Pinipiho ko sa inyong sa sobrang sarap ng lomi't guisado dine ay makakalimutan na ninyo ang inyong problema, makakalimutan pa ninyong magbayad sa sobrang sarap!
6mon

» LOG IN to write comment.

binokyo Kayo ga'y nahimil din ng garning baraha? Yung imbes na gamitin mo sa pagpu-pusoy eh ginagamit mo para makapagpasaya at makapagpamangha ng mga tao? Ay dine sa aming looban kaming tatlong magkakapatid at yung aking mga pinsan imbes na magsugal at magpatalo ng kwarta'y pagmamadyik na lamang ang aming kinahiligan at inatupag. Pagka nagmamadyik dine ang aming kaibigang si Binokyo ay talaga namang lahat ng minamadyikan ay napapamangha, mababanaag mo na laang sa kanilang mga mukha kung gaano sila namangha. Yung iba eh makikita mo na laang tulala at kayat ang laway, yung iba nama'y napapa-ingles pa at napapaumis na laang. Hindi laang sa baraha magaling magmadyik aring si Binokyo pati sa mga mulay na kwarta'y kahusay din niyan kaya kami eh diyan nagpapaturo eh! Ay kung gusto naman ninyong makitang magmadyik aring aming kaibigan ay di kayo'y suminsay dine sa aming buyukan na kung saan ang madyikan ay may kasapakat na barikan. 6mon

» LOG IN to write comment.

6mon binokyo
Normal Arvin Arias Almario
binokyo Masdan ninyo aring mga batang ari daig pa ang matatanda eh kung mag-isip. Biruin mo'y sa uunti pang ari nautay nang tumulong sa kanilang mga magulang. Bagkos na maglaro sa labas gaya ng ibang mga kaidaring bata ay sulsog at lipana ang mga iyan sa dawagan para mag atikha ng panggatong. Hindi alintana ang makakapal na uray na pagka nadanggil ng iyong kalis eh pagkakakati. Nariyan din ang damong kalmos pusa na 'pag ikaw eh mumule-mule sa paglalakad eh harhar ang iyong baraso 'pag iyong nasagi ng kaunti. Hindi rin mawawala dine sa dawagan ang mga hinlulumbong lupa na pagka ikaw ay naitingan pihong ikaw eh landang. Kaya mantakin ninyo ang hirap ng mga batang ari kahit hindi pa hubog ang mga baraso't kalis sa mabibig-at na gawain ay pinipilit sunungin ang mga sakong puno ng siit at kulatay na kawayan mairaos laang mapabulak at main-in ang sinaing na kanin. 6mon

» LOG IN to write comment.

binokyo Sunrise.. 10mon

» LOG IN to write comment.

binokyo Big Bee.. 1y

» LOG IN to write comment.

binokyo Alligator Eye.. 1y

» LOG IN to write comment.