17h arista_c
Normal Arista.C

» LOG IN to write comment.

arista_c 佢真係癲既dayday撲埋黎又攬又錫 3d

» LOG IN to write comment.

arista_c Dog's shit😑😑😑
wanna go home
4d

» LOG IN to write comment.

arista_c 輕鐵好難搭 搭到成個智障感
突然覺得搭西鐵都唔係好難
1w

» LOG IN to write comment.

arista_c 好似冇左以前股衝勁 變到得把口又唔認真實踐
唉。
2w

» LOG IN to write comment.

arista_c 終究仍係未夠成熟 2w

» LOG IN to write comment.

arista_c 歡迎sam正式加入19行列
希望你快啲大個仔唔洗再要我照顧你
少聰又走數。
點解要一齊著黑衫
#男人老狗要野餐
2w

» LOG IN to write comment.

arista_c 有時 一個眼神 一個動作 乜都冇講都會知咩事。
呢個世界好奇妙好似忽然得到支持感
1mon

» LOG IN to write comment.

arista_c 痴線婆 周街攬人。
變態~~~
1mon

» LOG IN to write comment.

arista_c 好似有人講過我心不繫LingU...所以我post ulife相
-
多謝NSO遲大到既生日卡真心以為你地ignore左我
成張卡得一個重點就係叫我快啲出靚pool
多謝你地啦
#nso41 #lingnan
1mon

» LOG IN to write comment.

arista_c Just for MUSICIAN.
--
yeah 全部都歸晒我
2mon

» LOG IN to write comment.

arista_c 昔日LSP musicclub主席為幹事們DSE打打氣
請食糖水唔好太感動。比心機考試啦
2mon

» LOG IN to write comment.

2mon arista_c
Normal Arista.C
arista_c 其實....我唔係想像中咁恐怖
我表面睇落好惡好難相處 但其實我好易話圍
唔好比我表面搞到驚左我 我真係一個好醒既智障低能黎
唔好以貌取我唔好驚我!
2mon

» LOG IN to write comment.

arista_c 一年前。呢個係我人生惡夢
為左佢 搞到自己癲左咁滯
就算上年一個咁唔好彩 我都唔會再為呢張紙再努力多次 太恐怖。
聽日既你地加油
我講唔出" DSE渣ma, take it easy la"
2mon
  •   tung1204 太恐怖 一世人一次夠了 2mon

» LOG IN to write comment.

arista_c -20140323--20150323-
發生好多事 感謝一直係我左右既每一個
特別係呢段時間 唔好意思要你地咁擔心我 食左我億噸負能量 真心多謝你地撐住我
@ngayuet 你果然係最了解我既 好多謝你 好催淚 我會應承你架啦
------
20150323. 不多求 足夠了。
19。我會重新開始
#a一個月快樂 #20150323
2mon

» LOG IN to write comment.

arista_c Thanks
以後有咩事發生都唔好影響到呢段關係好嗎??
2mon

» LOG IN to write comment.

arista_c --20150323--
18....糟透的一年。
-----
讓我許下個比較不切實際的願望吧。
19。會快樂嗎?
#20150323 #hbd
2mon

» LOG IN to write comment.

arista_c Thankyou
其實我地小學真係一齊玩左幾年武術架
只係果陣大家都留意唔到大家結果中學先識
2mon

» LOG IN to write comment.

arista_c 其實就真係唔止少少掛住既.....
可唔可以快_D考完之後比我捉住一齊番band
好掛住以前大家因為music而走埋一齊
不論夾野組隊去玩食飯都24小時湊住你地既日子呢
#lsp #lspsymphonicband
2mon

» LOG IN to write comment.

arista_c 為左佢。點都要捱得過。點都要行落去。
唔會比自己因為感放棄。
3mon

» LOG IN to write comment.