3ashaaa حمدايه️. 8h

» LOG IN to write comment.

1w 3ashaaa
Normal 3wash hassan | Kalba .
3ashaaa 1w

» LOG IN to write comment.

1w 3ashaaa
Normal 3wash hassan | Kalba .
3ashaaa 1w
  •   __meme8 1w
  •   halimha 1w
  •   lgel_eink دعاء عظيم فاكثرو من تكراره اٍّلَّلَّهّْمُّ اٍّرزَقِّنِّي نِّعَّمُّة يعَّجٍّزَ عَّنِّهّْاٍّ شّْكّْري ولَّاٍّ تُّبّْتُّلَّينِّي بّْبّْلَّاٍّء يعَّجٍّزَ عَّنِّهّْ صُّبّْري . .اٍّلَّلَّهّْمُّ اٍّنِّي وكّْلَّتُّكّْ اٍّمُّري فّْأنِّتُّ خٌّير وكّْيلَّ ودٌّبّْر لَّي اٍّمُّري فّْاٍّنِّي لَّاٍّ اٍّحّْسًّنِّ اٍّلَّتُّدٌّبّْير . .اٍّلَّلَّهّْمُّ فّْي هّْذاٍّ اٍّلَّيومُّ اٍّرحّْ ثّْمُّ هّْونِّ ثّْمُّ اٍّشّْفّْ كّْلَّ نِّفّْسًّ لَّاٍّ يعَّلَّمُّ بّْوجٍّعَّهّْاٍّ اٍّلَّاٍّ اٍّنِّتُّ . .ياٍّ خٌّاٍّلَّقِّي وكّْلَّتُّكّْ اٍّمُّري واٍّسًّتُّودٌّعَّتُّكّْ هّْمُّي فّْبّْشّْرنِّي بّْمُّاٍّ يفّْتُّحّْ مُّدٌّاٍّخٌّلَّ اٍّلَّسًّعَّاٍّدٌّة فّْي قِّلَّبّْي ..اٍّلَّلَّهّْمُّ حّْرمُّ عَّلَّى قِّلَّوبّْنِّاٍّ حّْزَنِّ اٍّلَّدٌّنِّياٍّ وحّْرمُّ عَّلَّى اٍّجٍّسًّاٍّدٌّنِّاٍّ نِّاٍّر اٍّلَّاٍّخٌّره ~

    اللهم امين 1w
  •   almaidor 1w

» LOG IN to write comment.

1w 3ashaaa
Normal 3wash hassan | Kalba .
3ashaaa للفنا ربي يخليك لـِ قلبي عمر. 1w

» LOG IN to write comment.

2w 3ashaaa
Normal 3wash hassan | Kalba .
3ashaaa 2w

» LOG IN to write comment.

2w 3ashaaa
Normal 3wash hassan | Kalba .
3ashaaa 2w

» LOG IN to write comment.

2w 3ashaaa
Ludwig 3wash hassan | Kalba .
3ashaaa اما عن أصحابي ، أحببتهم فوق حُب المحبين حباً ❣. 2w

» LOG IN to write comment.

3w 3ashaaa
Normal 3wash hassan | Kalba .
3ashaaa 3w

» LOG IN to write comment.

4w 3ashaaa
Normal 3wash hassan | Kalba .
3ashaaa 4w

» LOG IN to write comment.

1mon 3ashaaa
Normal 3wash hassan | Kalba .
3ashaaa ‏سيبدلك الله خيراً مما خسرت يوماً. 1mon

» LOG IN to write comment.

2mon 3ashaaa
Clarendon 3wash hassan | Kalba .
3ashaaa 2mon

» LOG IN to write comment.

2mon 3ashaaa
Normal 3wash hassan | Kalba .
3ashaaa ‏وأنت أجمل مابعثهُ القدر لي. 2mon

» LOG IN to write comment.

3ashaaa 2mon

» LOG IN to write comment.

3ashaaa بحثت عنهم في عتمة الليل ولم اجد سواك️. 2mon

» LOG IN to write comment.

2mon 3ashaaa
Normal 3wash hassan | Kalba .
3ashaaa تذكر يوم انا وخلي ف جميرا تلاقينا. 2mon

» LOG IN to write comment.

2mon 3ashaaa
Normal 3wash hassan | Kalba .
3ashaaa هسه شنو والجو حلو️. 2mon

» LOG IN to write comment.

3ashaaa 2mon

» LOG IN to write comment.

2mon 3ashaaa
Normal 3wash hassan | Kalba .
3ashaaa 2mon

» LOG IN to write comment.

3ashaaa وان غبت عن عيني لك في خيالي لقى. 2mon

» LOG IN to write comment.

2mon 3ashaaa
Normal 3wash hassan | Kalba .
3ashaaa من راقب الناس مات هما : ) 2mon

» LOG IN to write comment.